Управљачки тим: Наставља се комуникација са правним експретима општина са српском већином

Управљачки тим за Успостављање заједнице српских општина састао се данас са правним експертима из локалних самоуправа општина са српском већином, са којима је разговарано о досадашњем току рада на изради нацрта статута Заједнице.

Саговорницима су предочени поједини принципи и елементи нацрта статута Заједнице српских општина који се, како су нагласили чланови Управљачког тима, израђује на основу договора постигнутих у Бриселу и Европске повеље о локалној самоуправи.

У разговору су од правних стручњака добијене и одређене сугестије у вези са будућом структуром и надлежностима Заједница српских општина, као и мишљења о потребама прилагођавања правног оквира, како би она могла да функционише у пуном капацитету и у складу са достигнућима бриселског дијалога. Управљачки тим захвалио је локалним самоуправама општина са српском већином на интересовању и предусретљивости у процесу израде нацрта статута Заједнице српских општина и изразио спремност да и у наставку рада остане у редовној комуникацији са представницима српских локалних власти.