Приватизација Фабрике амортизера: Осим права на рад, Србима одузето и право на деонице

Приватизација Фабрике амортизера објављен у листу "Данас"

Косовска агенција за приватизацију, објавила је данас списак радника који имају право на 20% деоница од приватизације Фабрике амортизера, на којем су само радници албанске националности.

И поред тога што су радници српске нациолности силом протерани са својих радних места, Косовска агенција за приватизацију им је одузела и право на деонице. Наиме, данас је КПА објавила списак радника који имају право на 20% деоница, на коме се налазе само радници албанске националности.

На сајту Косовске агенције за приватизацију је истакнуто да сви који сматрају да имају право на деонице, имају право жалбе.

Све информације, на линку

Анђелка Ћуп