Управљачки тим за ЗСО разговарао са начелницима за привреду о могућностима економског развоја

Управљачки тим за успостављање Заједнице српских општина разговарао је са начелницима за привреду општина са српском већином о будућим надлежностима Заједнице у области економског развоја.

Чланови Управљачког тима подсетили су да је, у складу са договорима постигнутим у Бриселу, пун надзор над облашћу економског развоја једна од дефинисаних надлежности Заједнице српских општина. Та област би, како је оцењено у разговору, требало да обухвата послове попут организовања и уређивања привредних активности и управљања јавном имовином и добрима.

Састанак Управчљаког тима за ЗСО са начелницима за привреду

Саговорници су били сагласни и да би Заједница српских општина требало да има и могућност да оснива привредна друштава, јавна предузећа, задруге, као и финансијске институције за подстицај економском развоју.

Представници општина нагласили су да је економски развој једна од кључних области у раду локалне самоуправе и да је динамичнији економски развој стратешки интерес српског народа, те да Заједница српских општина у томе мора да има кључну улогу. На састанку је договорено да редовна комуникација Управљачког тима и општинских служби задужених за привреду буде настављена у завршној фази израде нацрта статута Заједнице српских општина.