Позив за доставу понуда: Локални тренер из области социјалне инклузије

Центар за развој малих предузећа на Косову (Small Development Business), у оквиру пројекта “Услуге кућне и здравствене неге” који је подржан и финансиран од стране канцеларије Европске Уније на Косову  и организације “Save The Children” на Косову, у партнерству са шведском агенцијом Сида и Европским центром за социјалну политику и истраживање,објављује конкурс за ангажовање тренера/експерта из области социјалне инклузије, са циљем подизања капацитета  геренто домаћица” у три општине: Грачаница, Ново Брдо и Ранилуг. Рок за подношење пријава је 17. август текуће године.

Општи циљ пројекта „Услуге кућне и здравствене неге“ је унапређење социјалне сигурности и квалитета живота људи са посебним потребама и старијих особа, кроз подршку развоју капацитета за формирање ванинституционалне друштвене помоћи и заштите, како особа са недостацима тако и старијих, болесних и немоћних особа са циљем да се настави са нормалним функционисањем и животом у сопственом домаћинству и познатом окружењу.

Задаци и одговорности тренера/експерта:

–         Припремити и послати програм и предлог сета тренинга на одобрење Центру за развој малих предузећа Косова

  • Препознати и разликовати потребе старијих особа примењући начела поштовање интегритета и достојанства особе;
  • Начини припреме оброка/припремити га или доставити храну кориснику;
  • Стандарди и поступци у одржавању личне хигијене, хигијене и чишцења(стамбеног) простора, одеће и личних предмета;
  • Прилагодити и обављати послове према потребама старијих особа на основу услова стамбеног простора корисника.
  • Адекватни начини комуникације са особама у отежаном развоју;

Неопходне квалификације/искуство

  • Универзитетска диплома из области,људских права, психологије, социјалног рада или у вези са образовањем из области социјалних наука;
  • Јаке интерактивне вештине предавача, динамичан и професионалан приступ како би осигурао пренос знања и вештина крајњим корисницима;
  • Креативан, конструктиван и отворен за промене и сугестије;
  • Кандидат треба да поштује временски оквир спровођења активности предвиђене позивом;
  • Заинтересовани кандидат треба да приложи доказ о радном искуству

Временски оквир ангажовања:

Активности морају да се спроведу у периоду измедју 19 августа – 30 септембра 2018. године, а завршни извештај треба доставити 7 (седам) дана након завршених активности.

Очекивни резултати:

–      Развити тренинг у целости, укључујући тест пре и после тренинга;

–       Припремити тренинг програм за полазнике тренинга;

–       Реализовати тренинге предвидјене у понуди за кориснике програма;

–       Поднети финални извештај са тренинга, укључујући анализе тестова пре и после тренинга (укључујући запажања са тренинга, процене ефективности тренинга, закљчке и препоруке)

Заинтересовани кандидати могу аплицирати до 17. августа 2018. године, на  s.d.b.c@outlook.com или на адресу, улица Краља Милутина бр.7, Грачаница 10500, а потребна је следећа документација:

а.      Финансијска понуда која садржи пуни износ трошкова за сваки радни дан

б.       ЦВ – биографија кандидата

ц.       Садржина и методологија тренинга/обуке, написана на максимално две странице