Transparentnost rada Opštine Novo Brdo (VIDEO)

Obaveštavanje građana i njihovo učešće u javnim debatama kao i njihovi predlozi za važna rešenja, nije jedini problem s kojim se suočavaju zaposleni u opštini Novo Brdo. Organizacija javnog prevoza i saradnja sa civilnim sektorom, koji se ovde tek razvija, kako ističu u loklanoj samoupravi, predstavljaju imperativ za predstojeći period.