Predsednik opštine Gračanica sa predstavnicima četiri sela o vodosnabdevanju

Predsednik opštine Gračanica, Srđan Popović razgovarao je u Lepini sa predstavnicima lokalnih odbora Lepine, Radeva, Skulaneva, Suvog Dola i Novog Naselja o nastavku realizacije projekta izgradnje vodovoda, koji bi trebao da reši problem sa vodosnabdevanjem u ovim srpskim sredinama.

U Lepini, Radevu, Skulanevu i Suvom Dolu završena je prva faza izgradnje vodovoda, odnosno glavne vodovodne mreže, čiju je realizaciju finansirala Vlada Švajcarske uz pomoć Reginalne kompanije vodovoda iz Prištine.

U cilju dalje realizacije ovog projekta, koji predviđa povezivanje šahti domaćinstava sa glavnom linijom, sa predstavnicima ova četiri sela razgovarao je predsednik opštine Gračanica Srđan Popović.

Prema rečima Popovića drugu fazu izgradnje vodovoda trebalo bi da finansira opština Gračanica zajedno sa Regionalnom kompanijom „Vodovod“ iz Prištine.

Popović je meštane obavestio da je tim povodom za narednu sredu zakazan sastanak sa predstavnika „Vodovoda“ iz Prištine i opštine Gračanica na kojem bi trebalo da se dogovore dalji koraci oko izgradnje druge faze vodovoda.

Osim o nastavku izgradnje vodovoda, Popović je sa predstavnicima Lokalnih odbora Lepine, Skulaneva, Radeva, Suvog Dola i Novog Naselja razgovarao i o drugim problemima koji muče meštane ovih sela u opštini Gračanica.

Najveći problemi odnosili su se na infrastrukturu i na sastanku u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Lepini dogovoreno je da se napravi lista prioritetnih infrastrukturnih projekata koje bi što pre trebalo ralizovati u cilju razvoja ovih mesta.