Kosovska Kamenica: Školi na poklon, ogromna skulptura

Dvorište Osnovne škole „Desanka Makimović“ u Kosovskoj Kamenici od juče krasi posebna skulptua, koja predstavlja projekat na kome su sa svojim nastavncima i mentorima radili učenici osnovnih i srednjiš škola iz ovog kraja. Za decu, nastavnike i goste istog dana je bila upriličena i izložba učeničkih umetničkih radova.

Izložba najbolji radova postvljena je u dvorištu Osnovne škole, fot: V. Ćup, GračanicaOnlajn

Ideja sprovodilaca projekta, u čiju relaizaciju je aktivno bilo ukljčeno i Kulturno sklonište „Krik“ iz Kosovkse Kamenice, bila je upoznavanje učenika, pre sveta starijih osnovaca i srednjoškolaca, sa kompozitnom skulpturom kao i skulpturom galrerijskog formata.

„Kroz različitie medije i upotrebom različitih tehnika dolazili smo do rešenja, oblikovanja  skulptrura“, kaže Slobodan Miljković, sociolog, etnolog i antropolog.

Slobodan Miljković, foto: V. Ćup, GračanicaOnlajn

Učesnici projekta „Skulptura“ bili su učenici od 11 – 19 godina Osnovne škole „Desanka Makisović“ u Kosovskoj Kamenici, kao i isturenih odeljenja ove škole, učenici kameničke Gimnazije i Tehničke škole, ali i učenici Medicinske škole iz Velikog Ropotova i odeljenja Gimnazije iz Šilova kod Gnjilana.

Milena Cvetković, foto: V. Ćup, GračanicaOnlajn

„Naši mladi autori učenici osnovnih i srednjih škola na ovom području za polazište su imali jednu istu stvarnost koja ih okružuje i na koju su reagovali stvarajući umetnička dela, ove, dosta zrele i u figuralnom smislu, smele forme“, rekla je otvarajući izložbu mlada umetnica, Milena Cvetković.

Ona je naglasila da skulptura u dvorištu škole predstavlja „spomenik koletivne svesti koja sve nas objedinjuje i svojim vektorskim usmerenjem govori o komunikaciji sa nečim uzvišenim, kao i o međusobnoj komunkaciji svih nas. Ona, kako je ustvrdila, Cvetkovićeva, stremi ka tom međusobnom zbližavanju i ujedinjenju“.

Učenički radovi skulptura, koji su istovremeno postavljeni kao deo izložbe u dvorištu škole, jesu deo kompozicije različitih geometrijskih formi i oblika. Ideja vodilja autorskog tima  bila da svaka od njih, koje su za sada galerijskog formata, jednog dana budu uvećane i postavljene u relanom prostoru i Kosovskoj Kamenici.

Izložba skulptura, foto; V. Ćup, GračanicaOnlajn

„Želja nam je  da Kamenica jednog dana postane veliki park skulpture. Iz tog razloga  izložbu skulptura prati izložba foto montaža, na kojima je predstavljeno kako bi one izgledale u realnom prostoru“, kaže sociolog, etnolog i antropolog Slaviša Miljković.

Projekat izložbe i postavljanja skulpture u školskom dvorištu u Kosovskoj Kemenici  sporoveden je uz pomoć tamošnjeg Kulturnog skloništa „Krik“, a finasnijski je podržan od strane međunarodne organizacije „Pis skorbs Kosovo“.

Ivan Miljković