Budžet Opštine Gračanica za 2019. godinu samo 7.439.178 evra

Foto V. ĆUP; GračanicaOnlajn: Opština Gračanica

Planirani budžet Opštine Gračanica za 2019. godinu, obračunat samo za 10.675 stanovnika, iznosi 7.439.178 evra. Na javnoj raspravi u naseljenom mestu Gračanica prisustvovalo desetak građana.

U odnosu na 2018., u narednoj godini, budžet Opštine Gračanica biće smanjen za 45.378 evra, rekao je direktor opštinske finansijske službe Slaviša Ničić. Ukupan iznos budžeta biće 7.439.178 evra, a obračunat je samo za 10.675 stanovnika. Vladini grantovi iznose 5.811.627 evra, dok se ostala sredstva slivaju u budžet od sopstvenih prihoda.

Za kapitalne investicije, za sledeću godinu su predviđena sredstva u iznosu od 3.180.000 evra, dok je za plate i dnevnice, za 521 zaposlenog radnika, planirano 2.882.484 evra. Ostala sredstva će biti utrošena za takozvane operativne troškove, odakle će se 180.000 evra izdvojiti za davanje sunvencija.

Po rečima direktora urbanizma, Dejana Jovanovića, od kapitalnih investicija za sledeću godinu, predviđeno je: rekonstrukcija osnovne škole “Kralj Milutin” u Gračanici, završetak puta od Doma lulture do ETC-a, izgradnja zgrada za socijalno stanovanje u Gračanici i Gušterici, kao i izgradnja još nekoliko primarnih saobraćajnica. Što se obilaznice oko Gračanice tiče, Jovanović kaže da ima tendencija da će biti izgrađna sredstvima nadležnog ministarstva, pa je Opština Gračanica raspisala tender za izradu kompletnog projekta.

Odbornica SO Gračanica, Snežana Jovanović, upozorila je da se mora voditi računa o dodeli tendera, kada su u pitanju nesavesni izvođači radova i da za to zajedničku odgovornost snose odbornici i izvršne lokalne vlasti.

„Loše rukovodstvo opštine daje posao lošim izvođačima radova koje je centralna vlast u Prištini stavila na listu loših. O tome se mora voditi računa“, rekla je Jovanovićeva.

Prisutni predstavnici sela Gračanica, Sušica i Badovac, opštinski odbornici i nekoliko građana, izneli su predloge za rešavanja konretnih problema, uglavnom infrastrukturnih. Na javnoj debati su izneti i problemi slabo vidljivih pešačkih prelaza, pasa lutalica, nedostatak zelenila, zagađenost reke Gračanke, loših puteva do seoskih imanja, mali broj parking mesta i loš prilaz već postojećem parkingu.

O budžetu i planiranim investicijama, govorili su: direktor odeljenja za poljoprivredu i šumarstvo, Dragiša Stojanović; direktor javnih službi, Vladica Trajković; direktor urbanizma, Dejan Jovanović; direktor finansija, Slaviša Ničić, a debatom je predsedavo predsednik SO Gračanica, Ljubiša Karadžić.

Da li zbog nezainteresovanosti ili neobaveštenosti, javnoj raspravi o budžetu, održanoj u Domu kulture u Gračanici, prisustvovao je veoma mali broj građana.


Iako je javna rasprava bila o budžetu, mi smo istakli problem otvaranja kafića i kafana sa preglasnom muzikom u neposrednoj blizini manastira Gračanica. Očekujemo da će prisutni predstavnici zakonodavne i izvršne lokalne vlasti, zajedno sa inspekcijskom službom koja daje dozvole za otvaranje lokala, naći odgovarajuće rešenje.


Anđelka Ćup