Misija OEBS-a na Kosovu proslavlja Međunarodni dan demokratije

Misije OEBS-a na Kosovu

Povodom 15. septembra, Međunarodnog dana demokratije, Misija OEBS-a na Kosovu organizuje niz javnih događaja pod nazivom „raznolikost i inkluzija”, sa ciljem otvaranja svih potencijala demokratskog društva na Kosovu.

Događaji uključuju javne rasprave sa mladima i predstavnicima građanskog društva, umetničke radionice i slikanje murala, pop-rok koncert i fudbalske utakmice, saošteno je iz misije oranizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Prištini.