На осмој редовној седници СО Грачаница усвојен буџет за 2019. годину

Одборници Скупштине општине Грачаница усвојили су буџет за 2019. годину у износу од 7.439.178 евра.

„Буџет за наредну годину износи 7.439.178 евра. Трошиће се у три категорије, за плате и дневнице 38,75%, за оперативне трошкове 18,50% и за капиталне инвестиције планирано је 3.180.546 евра или 42,75%“, појаснио је директро финасија Славиша Ничић.

Поједини одборници имали су примедбе са предлозима у вези са планираним  капиталним пројектима и инвестицијама, а на крају расправе за предложени буџет гласало је 15, док је троје одборника било уздржано.

Одборници су разматрали и извештај Ревизије о годишњим финансијск им извештајима општине Грачаница на предлог председника општине Грачаница Срђана Поповића, на чији предлог је потом усвојена и одлука о оснивању Одбора за особе са посебним потребама, који ће како је одлучено чинити три члана.

Усвојен је предлог за трансфер и реалокацију средстава за економску категорију капиталне инвестиције и измени одлуке о покретању поступка експропријације земљишта за изградњу прве фазе пута кроз Грачаницу.

Одборници су једногласно усвојили Правилник о парцелацији, прописима и поступку за изградњу објеката и издавање грађевинских услова за грађевине у надлежности Општине, као и предлог одлуке о забрани изградње хотела и мотела и осталих објеката намењених за смештај и дневни одмор на делу пута између ОШ „Миладин Митић“ у Лапљем Селу и кружног тока у Чаглавици.

Под тачком разно одборници су усвојили предлог да се у циљу побољшања безбедносне ситуације на деоници пута између ОШ „Миладин Митић“ у Лапљем Селу и кружног тога у Чаглавици што пре уведе видео надзор, обнови јавна расвета и изврши инспекцијски надзор делатности тамошњих мотела.