Снежана Јовановић промовисала рад Одбора за безбедност Општине Грачаница

У организацији Мисије ОЕБС на Косову 10. октобра у центру Приштине одржана је јавна промоција форума за безбедност заједница са циљем да се у оснажи учешће жена, како у локалним, тако и у општинским форумима за бедбедност. Координаторке одбора из региона Приштине промовисале су свој рад и поделиле промотивни материјал који оснажује јавну свест о борби против породичног насиља, заштити жена и њиховом положају у заједничком раду са полицијом, општинама и локалним становништвом.

У јавној промоцији је учествовала и координаторка Општинског одбора за јавну безбедност у Општини Грачаница, Снежана Јовановић, која је уједно и председник Локалног одбора за јавну безбедност за Кишницу, Сушицу и Бадовац, једног од најактивнијих на Косову. Јовановићева је на промоцији уједно промовисала рад и напоре, како Општинског одбора за безбедност, тако и локалних одбора за јавну безбедност са територије општине Грачаница, а који за циљ имају обезбеђивање боље безбедности заједнице у општини Грачаница.

Снажана Јовановић на задатку представљања Одбора за бебедност

Овакав вид промоције форума за безбедност заједница организоваће се почетком новембра и у Грачаници уз подршку ОСЦЕ-а.


Мисија ОЕБС на Косову је помогла развој капацитета полиције и форума за безбедност заједница. До данас је широм Косова формирано 65 локалних одбора за јавну безбедност (ЛОЈБ) који раде заједно са локалном полицијом у решавању проблема и безбедносних изазова. Општински одбори за безбедност (ООБЗ) су формирани у 34 општине. У њима је повећано учешће али и даље са забрињавајућим родним дисбалансом у чланству.

У Стратегији за безбедност заједнице и Акционом плану од 2018-2023 се каже да треба више радити на повећању учешћа жена у форумима и другим безбедносним механизмима. Само 71 жена од 466 чланова учествује у свим формираним Локаним одборима за безбедност (ЛОЈБ), а нешто преко 15% на основном нивоу и нивоу села, са свега неколико жена које председавају заједницу у форумима. Само 103 жене од 700 чланова, учествује у 34 формирана општинска форума,што значи 14.7% на општинском безбедносном нивоу.

У полицијском региону Приштина са близу 500.000 становника, жене се суочавају са значајним сигурносним и безбедносним изазовима. Према тврдњама Полиције Косова, 80% жртава породичног насиља и 95% жртава трговине људима су жене. Родна неравноправност у безбедносним форумима и недостатак подстицајних локалних политика које се баве овим проблемима, захтевају додатне напоре кроз заговарање и повећање јавне подршке.


Анђелка Ћуп