Izveštaj sa okruglog stola u Leposaviću

Foto V. ĆUP; GračanicaOnlajn: Opština Leposavić

Nova društvena inicijativa (NSI) i NVO Komunikacija za razvoj društva (CSD) u okviru projekta ,,Odgovorno društvo – transparentne opštine“ organizovali su okrugli sto u Leposaviću o rezultatima, nedostacima i napretku rada lokalnih samouprava i mehanizmima transparentnosti i odgovornosti na lokalnom nivou. Okrugli sto je održan 03.jula 2018. godine u restoranu Tiha noć u Leposaviću.

Okruglim stolom je moderirao Marko Milenković, programski asistent Nove društvene inicijative koji je istakao zadovoljstvo povodom održavanja okruglog stola, a potom i značaj održavanja ovakve debate u okviru projekta koji ima za cilj uključivanje i povezivanje građana, organizacija civilnog društva i medija sa lokalnim samoupravama u deset opština sa srpskom većinom radi zastupanja i unapređenja transparentnosti i odgovornosti lokalnog nivoa vlasti.

Na samom početku učesnicima se obratila izvršna direktorica Nove društvene inicijative Jovana Radosavljević, koja je u svom obraćanju predstavila rad Nove društvene inicijative kao i planove za budući period, pogotovu se osvrnuvši na rad po pitanju transparentnosti opština i participacije građana. Takođe, izvršna direktorica ove organizacije je napomenula da je potpisan memorandum o saradnji između Nove društvene inicijative i opštine Leposavić a što je korak ka kreiranju elektronske platforme u cilju veće participacije građana kao i veće transparentnosti lokalne samouprave.

Na pitanje moderatora koliko je opština Leposavić zaista servis građana i na koji način ostvaruju komunikaciju sa građanima, predsedavajući SO Leposavić, Nikola Lazović istakao je da se predstavnici opštine trude da budu otvoreni za građane, transparentni, što misli da im uspeva više nego ranije. U planu su javne rasprave sa građanima, a ženska odbornička grupa radi na terenu po pitanju transparentnosti. Takođe, gradonačelnik je otvoren za građane, a koristi se i oglasna tabla u opštini na kojoj se redovno ažuriraju informacije.

Na pitanje šta su najveći spesi a šta neuspesi u radu ove lokalne samouprave, odbornici su se složili da građani nemaju dovoljno razvijenu svest, i da je potrebno raditi što više edukacija sa njima. Treba biti dosta anketa za građane sa bitnim pitanjima, kao što je životna sredina. Direktori koji su postavljeni treba da podignu stupanj transparentnosti na viši nivo za neki bolji rad.

Nenad Radosavljević, bivši gradonačelnik i odbornik opštine Leposavić, kao i vlasnik RTV Mir je u svom izlaganju istakao da opštinska struktura nema do dan danas nikakav rezultat, iako ima dosta sredstava na raspolaganju ništa se na terenu ne radi, a i kada se nešto počne ne završi se. Potrebno je uložiti više borbe i želje da bi se nešto ostvarilo.

Sanja Sovrlić, urednica web portala Crno beli svet kao glavni problem ističe to što informacije od javnog značaja nisu dostupne i da je često nailazila na probleme prilikom potraživanja javnih informacija od opštine. Veliki je problem što građani ne znaju svoja prava, jer ne znaju ni kome da se obrate, građani nisu dovoljno zainteresovani. Nisu dovoljno slobodni da iznesu svoje mišljenje, civilno društvo treba da nam skrene pažnju kad se ne radi nešto dobro. Treba da se skrene pažnja građanima, pogotovo mladima da budu aktivniji u društvenom životu. Takođe, sajtovi opštine treba da sadrže informacije od javnog značaja kako bi bilo što manje posla za službenike a građanima bi se olakšao pristup.

Prisutni građani i predstavnici civilnog društva su podsetili i na neka od istraživanja vezana za pristup javnim informacijama po kojima građani znaju koje su to informacije od javnog značaja ali da ne znaju u kom sistemu zatražiti neki dokument i ko je zadužen za to. Takođe, neki od građana su pohvalili kreiranje elektronske uprave smatrajući da će to u velikoj meri doprineti transparentnosti i odgovornosti lokalne samouprave. Zaključci su i da je prisutna velika pasivnost mladih i da je potrebno naći način kako bi se oni što više uključili u rad opštine.