U Austriji završena četvrta OEBS-ova Akademija dijaloga za mlade žene

Četvrta  OEBS-ova Akademija dijaloga za mlade žene, koja je okupila 24 učesnice iz Beograda i Prištine završena je u Štatšlainingu, u Austriji. 

Tokom deset dana, učesnice su imale priliku da grade lične kontakte, razmene stavove o problemima osnaživanja žena u odlučivanju, saznaju o izazovima sa kojima se članovi svakog društva suočavaju i diskutuju o problemima od zajedničke zabrinutosti.

Program je sadržao intenzivne vežbe izgradnje tima, predavanja sa međunarodnim stručnjacima na temu „Dijalog, medijacija i pomirenje“ i „Žene u politici“ i razmenu stavova o dijalogu sa šest istaknutih žena iz Beograda i Prištine – članicama Inicijative „Sledite nas“.

Da bi se upoznale sa radom OEBS-a, učesnice su  imale prilike da čuju ambasadorku Melan Vervir, specijalnu predstavnicu predsedavajućeg OEBS-u za rodna pitanja i prvu ambasadorku SAD-a za globalne probleme žena koja je podelila svoje stavove i odgovarala na njihova pitanja. Osim toga, učesnice su učestvovale u sesiji Stalnog saveta OEBS-a i susrele su se sa predstavnicima italijanskog predsedavanja OEBS-u.

„OEBS-ova Akademija dijaloga za mlade žene nam je potvrdila da politika služi ženama samo onda kada su žene uključene u nju“, rekla je Kaltrina Ahmeti, učesnica iz Prištine.

Isidora Šmigić iz Beograda kaže da je  „OEBS-ova Akademija dijaloga naučila sve učesnice da žene moraju biti jedna uz drugu i ujedine se u borbi za svoja prava, prelazeći preko etničkih, verskih  i političkih podela.

„To je jedini način na koji možemo da postignemo promenu u našim društvima. „, rekla je Šmigićeva. Kao narednu aktivnost, učesnice četvrte Akademije dijaloga imaće priliku da se u novembru susretnu u Beogradu na razmeni.

Tamo će imati priliku da dalje razvijaju svoje projektne ideje za 2019. koje su osmišljene da uvećaju njihovu saradnju i promovišu kulturnu razmenu.

Akademija se organizuje svake godine  pod okriljem Inicijative „ Sledite nas“  uz podršku Misije OEBS-a na Kosovu i Misije OEBS-a u Srbiji u okviru njihovog rada na unapređenju učešća žena u dijalogu i procesima rešavanja konflikta i odlučivanja. Inicijativa koja okuplja istaknute žene iz Beograda i Prištine je pokrenuta 2012. godine  uz podršku Misije OEBS-a na Kosovu i Misije OEBS-a u Srbiji.