Izveštaj sa okruglog stola u Zvečanu

Foto V. ĆUP; GračanicaOnlajn: centar za civilnu registraciju u Zvečanu

Nova društvena inicijativa (NSI) i NVO Komunikacija za razvoj društva (CSD) u okviru projekta ,,Odgovorno društvo – transparentne opštine“ organizovali su okrugli sto u Zvečanu o rezultatima, nedostacima i napretku rada lokalnih samouprava i mehanizmima transparentnosti i odgovornosti na lokalnom nivou. Okrugli sto je održan 27.juna 2018. godine u skupštinskoj sali opštine Zvečan.

Učesnicima se najpre obratio moderator okruglog stola Marko Milenković, programski asistent Nove društvene inicijative koji je istakao zadovoljstvo povodom održavanja okruglog stola, a potom i značaj održavanja ovakve debate u okviru projekta koji ima za cilj uključivanje i povezivanje građana, organizacija civilnog društva i medija sa lokalnim samoupravama u deset opština sa srpskom većinom radi zastupanja i unapređenja transparentnosti i odgovornosti lokalnog nivoa vlasti.

Opština Zvečan je više nego ikada servis građana u čemu nam najviše pomaže onlajn platforma sa sistemima ,,48 sati“, ,,Pitajte gradonačelnika“ i ,,E-participacija“. Ovi sistemi su se pokazali kao velika korist građanima i nama u lokalnoj samoupravi, istakla je Biljana Jaredić, predsedavajuća SO Zvečan. U daljem izlaganju je navela da opština Zvečan koristi i medije kao sredstvo za oglašavanje, a za građane koji ne koriste nove tehnologije gradonačelnik je uvek tu i svakog od njih primi i sasluša.

Građani opštine Zvečan su skloni tome da uspehe zanemaruju a ističu neuspehe, napomenula je predsedavajuća SO Zvečan, i dodala da opština funkcioniše dobro ali bi radila više kada bi imala više sredstava jer malo sredstava dolazi od centralnih institucija. Evropska unija finansira izgradnju regionalne deponije, a pored toga izgradnja sportske hale je jedan od najvećih projekata na šta trebamo biti ponosni. Jedno od većih infrastrukturnih ulaganja je i izgradnja pešačke zone iz Kralja Petra što će povećati bezbednost pre svega dece koja tuda prolaze na putu do škole.

Direktor JKP Zvečan Dejan Vasić ističe da u Zvečanu ne postoji problem neefikasnosti pogotovu što se tiče komunalnih usluga i napomenuo da su renovirani škola i obdanište kao i da su urađene pešačke staze. Takođe ono što je naveo kao svoje mišljenje jeste da građani imaju veliko poverenje u izabranu strukturu u opštini i da ne postoji zahtev na koji nije odgovoreno.

Postoji 8 mehanizama participativnog upravljanja predviđenih Zakonom o lokalnoj samoupravi i opštine treba da se drže toga istakao je Aca Mitić, programski direktor Nove društvene inicijative i naglasio da je opština Zvečan u procesu kreiranja seoskih odbora što će u mnogome poboljšati komunikaciju između opštine i građana, a da je tu pre svega neophodno jačati kapacitete i osnažiti te seoske odbore. Javne nabavke se u opštini Zvečan rade po zakonskoj proceduri ali organizacije civilnog društva se najčešće ne bave ovom temom.

Za poboljšanje rada organa lokalnih samouprava civilna društva trebaju pre svega usmeriti projekte prema potrebama a ne usmeravati se prema potrebama i željama donatora.

Na pitanje građana da li je moguće uticati na agendu donatora, to jest na njihove planove i ciljeve kroz projekte, Aca Mitić je odgovorio da je iz iskustva Nove društvene inicijative to moguće jer je ova organizacija upravo okrenuta prema potrebama građana pa se isključivo i predlozi projekata pišu prema tim potrebama i naveo primer projekta u saradnji sa opštinom Zvečanu u kome su učestvovali građani slanjem projektnih ideja i definisanjem onog što je po mišljenju građana potrebno uraditi u opštini. Upravo je to dobar primer, i time je opština stekla resurs u vidu informacija i projektnih predloga od građana a građani su naznačili ono što im je najbitnije.

U opštini Zvečan ima dosta prostora za rad a malo informacija o potrebama navode neki od građana i naglašavaju da je potrebno dogovoriti se sa civilnim sektorom i građanima pre sve o strategiji i o tome šta predstoji i šta je stvarno potrebno. Lokalna samouprava mora biti u sprezi sa civilnim sektorom i građanima kako bi znali šta i jednima i drugima treba, a za to je potrebno što više načina komunikacije mišljenja su neki od građana.