Izveštaj sa okruglog stola u Zubinom Potoku

Foto V. ĆUP; GračanicaOnlajn: opština Zubin Potok

Nova društvena inicijativa (NSI) i NVO Komunikacija za razvoj društva (CSD) u okviru projekta ,,Odgovorno društvo – transparentne opštine“ organizovali su okrugli sto u Zubinom Potoku o rezultatima, nedostacima i napretku rada lokalnih samouprava i mehanizmima transparentnosti i odgovornosti na lokalnom nivou. Okrugli sto je održan 20.juna 2018. godine u skupštinskoj sali opštine Zubin Potok.

Uvodnu reč je imao moderator okruglog stola Marko Milenković, programski asistent Nove društvene inicijative koji je istakao zadovoljstvo povodom održavanja okruglog stola, a potom i značaj održavanja ovakve debate u okviru projekta koji ima za cilj uključivanje i povezivanje građana, organizacija civilnog društva i medija sa lokalnim samoupravama u deset opština sa srpskom većinom radi zastupanja i unapređenja transparentnosti i odgovornosti lokalnog nivoa vlasti.

Na pitanje koliko je opština Zubin Potok zaista servis građana predsedavajući SO Zubin Potok, Nemanja Jakšić, istakao je da o tome treba da sude građani, ali navodi da je po njegovom mišljenu lokalna samouprava okrenuta ka građanima. Prikupljanje informacija o problemima i nedostacima u opštini Zubin Potok najčešće se vrši neformalno, kroz direktnu komunikaciju rukovodstva opštine sa građanima pa se može zaključiti da građani i njihovi problemi uvek dođu do predstavnika lokalne saoumprave.


Srđan Vučinić, službenik za informisanje u opštini Zubin Potok upitan šta su najveći uspesi, a šta neuspesi u radu izabranih organa lokalne samouprave Zubin Potok od formiranja do danas istakao je da kao najveći uspeh mogu da se navedu brojni infrastrukturni projekti i objektu što je i najvidljivije. Takođe, kao uspeh ističe i pozitivno ekološko stanje u opštini, dok kao nesupehe navodi neformiranje svih opštinskih departmana i službi.

Na pitanje koliko građani veruju izabranim organima lokalnih samouprava predstavnici lokalne samouprave ističu da osećaju da im građani veruju što je najviše bilo vidljivo na skoro održanim lokalnim izborima gde je vladajući politički subjekat dobio veliku podršku.

Organizacije civilnog društva rade ali ne dovoljno na edukaciji građana o njihovim pravima u praćenju rada lokalnih organa vlasti, o Zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja, informacijama o javnim nabavkama i slično, istakla je Blagica Radovanović, izvršna direktorica NVO Santa Marija. Takođe, u daljem izlaganju je navela da je neophodno veće ulaganje u edukaciju građana kao i zaposlenih u lokalnoj samoupravi jer i oni često nisu obučeni adekvatno za poslove koje obavljaju.

Nedostatak medija u opštini Zubin Potok, kao i pasivnost građana su problemi koje navode predstavnici lokalne samouprave jer kako navode u periodu od 2 godine dobili su samo jedan zahtev za informacije od javnog značaja i upravo u tome vide prostor za poboljšanje pitanja transparentnosti i dostupnosti informacijama.

U otvorenoj diskusiji građani su istakli da nevladine organizacije jedine rade na edukaciji građana, što nije dovoljno, potrebno je da i lokalna samouprava učestvuje u tom predstavljanju građanima njihova građanska prava. Takođe, građani kreiranje funkcionalne elektronske platforme, pre svega sajta opštine vide kao veliku mogućnost za unapređenje transparentnosti i odgovornosti rada lokalne samouprave, jer kako i ističu neki od građana, trenutno je nemoguće doći do gradonačelnika i postaviti bilo kakvo pitanje, dati sugestiju i slično. Nesšto što se takođe ističe kao ključno je nedostatak strateških dokumenata, nedostatak službenika, kao i neprofesionalan odnos službenika prema građanima.