Popović: Gračanica će biti veliko gradilište

Predsednik opštine Gračanica Srđan Popović otvorio je deonicu buduće primarne saobraćajnice kroz Gračanicu, dužine 440 metara.

Istakavši kako je izuzetno zadovoljan učinjenim te da novosagrađeni put predstavlja prvi korak ka urbanizaciji, koji će olakšati kretanje kroz Gračanicu, Popović je dodao:

„Ovo je veoma značajan investicioni projekat za opštinu i samu Gračanicu, jer smo počeli sa prvom fazom urbanizacije. Izgradnjom ovog puta rasteretićemo saobraćaj kroz centar Gračanice, jer će se spojiti sa putem Gračanica – Laplje Selo, a osim toga deonica je važna i zato što prolazi pored Doma kulture i bolnice“, naveo je predsednik opštine Gračanica .

Popović je naglasio da druga faza radova predviđa izgradnju mosta preko Gračanke.

„Trenutno se radi na izgradnji mosta preko reke, a sa izgradnjom druge deonice nastaviće se u drugoj fazi naredne godine. Ukukpno će cela saobraćajnica kroz Gračanicu biti dužine 1.000 metara“, kazao je on.

Popović je obećao da će Gračanica biti beliko gradilište, kao i da nas u budućnosti očekuje još posla, ulaganja i projekata.

Govoreći o putnoj infrastrukturi, Popović je naveo  da će se lokalna samouprava potruditi da do Nove godine obnovi vertikalnu i horizontalnu signalizaciju i pešačke prelaze.