Poziv: USAID projekat Lokalno efikasno upravljanje

Foto V. ĆUP; GračanicaOnlajn: Opština Gračanica

Opština Gračanica uz pomoć USAID projekta Lokalno efikasno upravljanje (LEGO), organizuje zajednički javni sastanak nevećinskih i većinskih zajednica u opštini, kako bi raspravljali o nivou angažovanosti građana i njihovom učešću u procesu donošenja odluka. Svrha javnog sastanka je da se ocene i istraže mogućnosti za poboljšanje kapaciteta ove opštine, da iskažu potrebe i očekivanja građana, njihovim efikasnim uključivanjem u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou.

Nedavno započeti USAID projekat Lokalno efikasno upravljanje će pružati pomoć i podršku nevećinskim i većinskim zajednicama i lokalnoj samoupravi u poboljšanju njihove međusobne interakcije, da bi se tako omogućilo pružanje poboljšanih, efikasnih i transpartentnih usluga od strane lokalne uprave.

Opština Gračanica, pruža ovu izuzetnu priliku svojim građanima da zajedno procene i pregledaju potrebe, izazove i nedostatke u pogledu komunikacije između opštine i građana.

Sastanak će biti održan u prostorijama Skupštine opštine Gračanica, u petak, 9. novembra 2018., sa početkom od 12:00 časova.

Vaša mišljenja i sugestije se istinski vrednuju i od najveće su važnosti za osmišljavanje strategija za uključivanje zajednica.