Misija OEBS-a i opština Obilić predstavljaju početak rada koordinacionog mehanizma za borbu protiv nasilja u porodici

Misija OEBS-a će podržati formalno potpisivanje memoranduma o razumevanju između opštine Obilić, predstavnika pravosuđa, Agencije za besplatnu pravnu pomoć́ i prihvatilišta za žrtve nasilja u porodici, kojim se uspostavlja koordinacioni mehanizam za borbu protiv nasilja u porodici u ovoj opštini.

đKako Misija OEBS- a na Kosovu naglašava ovo telo će poslužiti za bolju koordinaciju i reagovanje institucija na incidente nasilja u porodici.  Biće izabam o koordinator mehanizma dok će učesnici diskutovati i o funkcijama i početnim aktivnostima ovog tela.

Na zahtev kosovskog koordinatora za borbu protiv nasilja u porodici Misija OEBS-a je do sada pružila podršku u uspostavljanju ovih mehanizama u Prištini, Uroševcu i Lipljanu i pomogla da se isti obnovi u Prizrenu.

Uvodnu reč održaće šef Misije OEBS-a na Kosovu ambasador Jan Braatu, predseidnik opštine Obilić Džafer Gaši i zamenik ministra pravde kosovski koordinator za borbu protiv nasilja u porodici g. Naim Ćeljaj.

I.M.