МИП Косова: Полиција одговорно обезбеђивала рад Официра за везу

Министарство спољних послова Косова одбацило је као потпуно неистините, неодговорне и неприхватљиве оцене српских институција да се Официр за везу Београда и Приштине, током обављања својих обавеза на Косову сусреће са проблемима.

„Министарство спољних послова, у складу са информацијама добијеним од институција потврђује да официр за везу Републике Србије на Косову није био изложен никаквим препрекама и потешкоћама у обављању својих дужности и одговорности, како је унапред одређено Бриселским споразум „, наглашено је у саопштењу Министарства спољних послова.

Министарство иностраних послова наглашава да цени рад, улогу и конструктивно ангажовање официра за везу Дејана Павићевића, који су од његовог именовања су допринели развоју истинске комуникације између институција и у прилог томе подстиче ширење свог делокруга.

„Што се тиче неоснованих оптужби да се кршење обавеза које су проистекле из Бриселског споразума, Министарство спољних послова подсежа да је Полиција Косова увек била у дато време и на датом месту које одреди службеник за везу Републике Србија и испуњава своје дужности и обавезе професионално, посвећено и са високом одговорношћу, како је то увек чињено „, закључује Министарство иностраних послова Косова и свом саопштењу .