ИНТЕР: Грађани севера Косова углавном незадовољни квалитетом живота и најчешће раде за мање од 40.000 динара

Како грађани на северу Косова оцењују квалитет живота у својим општинама, квалитет јавних услуга и инфраструктуре, тренутну економску ситуацију, и каква је структура запослености. Ово су нека од питања која су обухваћена истраживањем које је Институт за територијални економски развој – ИнТЕР спровео у општинама на северу Косова.

Резултати истраживања показују да 46% грађана на северу Косова негативно оцењује квалитет живота у својим општинама. На основу ставова грађана, најлошије се живи у општини Лепосавић где 69% њих оцењује да није задовољно квалитетом живота. Насупрот томе, 76% грађана општине Зубин Поток задовољно је квалитетом живота у својој средини.

Као главне проблеме, грађани на северу Косова истичу незапосленост и водоснабдевање, али и безбедносну и политичку ситуацију, високу стопу криминала, корупцију, наркоманију и непрописно одлагање смећа. У области инфраструктуре највише незадовољства изазива квалитет и доступност паркинг простора, квалитет водоснабдевања, лоша канализациона и путна мрежа, док су најбоље оцењена телекомуникациона мрежа и поштански саобраћај.

Када је реч о квалитету рада институција и пружања јавих услуга, грађани су највише задовољни радом институција за бригу о деци у предшколском узрасту (обданишта, вртићи), основним и средњим школама, а најмање радом правосуђа и полиције. Појединачно по општинама, грађани Зубиног Потока исказали су веће задовољство радом институција од грађана осталих општина. Нарочито се истиче веће задовољство културним и спортским садржајима у овој општини у односу на остале.

Испитаници сматрају да би отварање нових радних места значајно унапредило квалитет живота, а такође, утицало би и на мањи степен криминала, корупције и наркоманије, као и на већу безбедност и слободу кретања. Интересантно је истаћи да су грађани Северне Митровице на ово питање дали већи приоритет бољој безбедности, слободи кретања и сузбијању стопе криминалитета у односу на отварање нових радних места.

Други део истраживања бавио се стањем радне снаге у општинама на северу Косова на основу методологије Међународне организације рада. Истраживање је показало да међу запосленима доминирају они са пуним радним временом (74%), а међу њима они из старосне групе од 35 до 44 година старости.

Највише стално запослених је у јавном сектору (67%), неупоредиво више од оних у приватном сектору (29%). Гледано по општинама, највише запослених у јавном сектору је у Звечану (86%) и Зубином Потоку (81%), а најмање у Северној Митровици (52%). У Северној Митровици значајан проценат запослених ради у не-владиним организацијама (10%). Највећи проценат запослених у приватном сектору (укључујући и пољопривреду) је у општини Лепосавић, и то 42%. Грађани су углавном запослени на територији своје општине, са изузетком општине Звечан где 27% запослених ради на територији општине Северна Митровица.

Према ИНТЕР-овом истраживању грађани севера Косова нису заинтересовани за рад на додатним пословима, само 13% њих обавља хонорарне активности у односу на редован посао. Међу додатним пословима издваја се рад у пољопривреди.

Када је реч о висини зараде, највише запослених (46%) има месечна примања између 20.000 и 40.000 динара. Месечну зараду између 40.000 и 60.000 динара остварило је 30% запослених, док је свега 1% оних чија месечна зарада прелази 110.000 динара. Значајан број запослених (9%) има примања мања од 20.000 динара.

Као разлог своје незапослености, испитаници те категорије највише наводе пензионисање, недостатак радних места, недовољан ниво образовања, здравстевно стање и др. Међу њима је свега 16.7% оних који су у претходном периоду покушавали да пронађу посао, или да покрену сопствени бизнис. У тражењу посла најчешће су се одлучивали на директно контактирање послодавца, затим преко Завода за запошљавање и посредством пријатеља, рођака.

Испитаници су се изјаснили да им је најзанимљивији рад у јавном сектору (79%), док је значајно мање интересовања за рад у приватном (12%) и не-владином сектору (5%). Гледано по годинама, рад у приватном и не-владином сектору је приметно атрактивнији млађим генерацијама (старосном кохорту 15-24 или 25-34) него старијим. Међу испитаницима највише је оних (44%) који би пристали да раде за месечни износ између 40.000 и 60.000 динара.

Истраживање је спроведено средином 2018. године на територији четири општине на северу Косова (Лепосавић, Северна Митровица, Зубин Поток и Звечан) на узорку од 598 испитаника, при чему је интервал поверења 95% а статистичка грешка ±4%.