Loženje Badnjaka u Milutinovoj Gračanici.

Foto A. ĆUP; GračanicaOnlajn: Loženje Badnjaka u manastiru Gračanica

Srećan Božić svima koji vole i ljube Gračanicu.

Foto A. ĆUP; GračanicaOnlajn: Loženje Badnjaka u manastiru Gračanica