Srbi južno od Ibra slabo infomrisani o radu opština, ko ih predstavlja u lokalnoj skupštini, ali i o pravu na pristup informacijama od javnog značaja

Građani su uglavnom slabo zainteresovani ili neinformisani o pravima kada je u pitanju praćenje rada njihove lokalne saouprave. Pravo na uvid u javna dokumenta, učestvovanje u otvorenim raspravama ili u procesu planiranja, ali i donošenja odluka su za većinu anketiranih nepoznanica, pokazuje izveštaj Foruma za razvoj i multietničku saradnju (FDMC)  i Komunikacije za razvoj društva (CSD).  Uloga medija i civilnog sektora u ovim slučajevima je od ogrmomnog značaja, jer oni treba da predstavljaju most između građana i lokalne vlasti, naglašava se u preporukama istraživanja o transpraretnosti „Slobodan protok informacija“, čiji su rezultati predstavljeni na debati u Gračanici.

Dejan Radivojević, FDMC, foto: I.M. GračanicaOnlajn

Istraživanje o transparentnosti je sprovedeno u šest opština sa srpskom većinom južno od Ibra. Cilj je bio stvaranje jasne slike o transparentnosti.  Anketa je obuhvatilo tri segmenta: istraživanje javnog mnjenja, intervju sa predstavnicima lokalnih samouprava i razgovore sa predstavnicima lokalnih medijskih kuća. Metodologijom upitnika i intervjua obuhvaćeno je 500 ispitanika, rekao je Dejan Radivojević, izvršni direktor FDMC –a:

– Bitno za civilni sektor je da ovakve teme moraju stalno da se otvaraju, a da rezultati budu propraćeni nastavkom drugih aktivnosti. Moramo se potruditi da rezultate i preporuke istraživanjima „provučemo“ kroz druge projekte, nastavimo saradnju sa lokalnim samoupravama i medijima, kako bi zajedniči radili na osnaživanju svesti građana, rekao je Radivojević.

On je naglasio da obe organizacije ne nameravaju da se zadrže na istraživanju „Slobodan protok informacija“ već da su u razgovorima sa lokalnim medijima dogovorili šta je neophodno urediti u cilju osnaživanja i ohrabrivanja medija, kako bi bolje i profesionalnije izveštavali o radu lokalne samouprave.

Anketa sprovedena u opštinama Gračanica, Novo Brdo, Parteš, Pasjane, Ranilug, Klokot, pokazuju da je svega 18 % ispitanika upoznato sa radom svojih lokalnih samouprava. Ocene medija o transparentosti su različite: dok jedni tvrde da neke opštine nisu transparentne, drgugi smatraju da je veliki broj građana nezainteresovan za aktivnosti svojih lokalnih samouprava. Svi se slažu da informacije od javnog značaja moraju da budu dostupne javnosti.

-Ukoliko nema transparentosti nema ni poverenja građana, a kada nema poverenja nema ni napretka. Mi svi ovde da pokušamo da obezbedimo bolji život i opstanak za naše sunarodnike, a svedoci smo tihog iseljavanja Srba koje je poslednjih godina jako pojačano, jedan od uzroka je upravo i netranspraretnost“, rekao je, predstavljajući izveštaj, generalni menadžer organizacije CSD-a Oliver Vujović.

Oliver Vujović (CSD) predstavlja israživanje, foto: I.M. GračanicaOnlajn

Vujović kaže da istraživanje pokazje da „prilikom svake promene vlasti imamo mnogo loših rezultata u odnosu na one sredine gde se te promene nisu dogodile.

 -Svi trebamo da radimo na otklanjanju problema, u suprtotnom se samo vrtimo u krug zbog nasleđenih nedostataka prethodnih vlasti, ocenio je Vujović.

Istraživanje pokazuje da se 25% građana o radu lokalne samouprave informiše posredstvom medija, 36% ne dobije nikakve informacije, a samo 12% ispitanika se o radu svoje lokalne vlasti informiše preke interneta.

-S jedne strane opštine su u pravu kada kažu da ostvaruju zakonom propisane obaveze o transparentnosti i kada tvrde da su građani nezainteresovani da prate rad lokalne samouprave, dok s druge strane mediji podvlače da informacije koje putem saopštenja stižu iz opštinskih informativnih službi nisu objektivne, jer se novinari ne pozivaju da prate takve događe, već pišu onako kako im se predstavi u saopštenju. Zapravo, kako su u interjvuima naglasili predstavnici medija, od novinara se očekuje da prenesu vest onako kako opštinske informativne službe to žele, istakao je Vujović.

Naglasivši da Opština Gračanica podržava ovakva i slična istraživanja jer ona mogu da pomognu radu lokalne samouprava, zamenik predsednika opštine Gračanica Saša Danić, kaže da se ova lokalna samouprava trudi svim snagama da bude što otvorenija u radu sa građanima.

Zamenik predsednika opštine Gračanica, Saša Danić, foto: GračanicaOnlajn

-Sve što smo planirali u protekloj godini mi smo i realizovali. Maksimalno se trudimo da sarađujemo sa javnim sektorima. Usvojili smo akcioni plan za period od 2019. – 2022. godine u kome su u kreiranju lokalne politike uključeni i građani, rekao je Danić.

Zamenik predsednika opštine Gračanica nije propustio da kaže da, s druge strane, postoji nezainteresovanost građana, ali i lokalnih saveta za rad sa lokalnom samoupravom. On je ponovio da podržava projekte posredstvom kojih i lokalna samouprava i civilno društvo i mediji mogu da utiču na građane da se uključi u rešavanje problemima.

Jedan od zaključaka istraživanja je da građani šest opština sa srpskom većinom južno od Ibra gradonačelnika i zaposlene u njegovom kabinetu vide kao mehanizam za rešavanje svakog problema. Predsednik opštine je taj koji, ako hoće može sve da promeni, zaobilazeći pri tom nadležne opštinske službe, ocena je aknetiranih meštana.

Pored Opštine Gračanica istraživanje „Slobodan protok informacija“, koje je podržala Američka ambasada u Prištini, biće predstavljeno i u ostalih pet opština sa srpskom većinom koje su anketama i obuhvaćene.

Ivan Miljković

 

,