Zahir Tanin: Lideri na Kosovu i u Srbiji moraju da zauzmu pristup okrenut budućnosti

Foto V. ĆUP; GračanicaOnlajn: UNMIK

Lideri na Kosovu i u Srbiji moraju da zauzmu pristup okrenut budućnosti i da prevaziđu potesškoće koje su osujetile pregovore tokom perioda antagonizma, rekao je na današnjoj sednici Saveta bezbednosti šef UNMIK-a.

SPGS Zahir Tanin, tokom svog najnovijeg brifinga o Kosovu naglasio je niz pitanja koja su uticala na političku volju Prištine i Beograda.

„Nema sumnje da se lideri obeju strana suočavaju sa ozbiljnim izazovima. Međutim, minimalan uslov za nastavak dijaloga jeste pronalaženje načina da se prilike stabilizuju, a ne uznemiravaju“, rekao je Specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.

SPGS je ukazao na potrebu uključivanja širokog spektra aktera, kako bi se pripremila osnova za neki dogovor između strana.

„Ovo podrazumeva i traženje načina za ostvarivanje punog, ravnopravnog i suštinskog učešća žena u procesima vezanim za dijalog, imajući pri tom u vidu i rodnu perspektivu“, nastavio je Tanin.

On je izjavio da sled događaja služi kao podsetnik, da dok je posvećenost na visokom nivou ključna da se krene napred, nastavak izgradnje poverenja među zajednicama na terenu isto tako ne sme da bude zaboravljen.

„Kako bismo efikasno doprineli ovom važnom aspektu normalizacije i pomirenja, rad UNMIK-a je posvećen povezivanju ljudi“, nastavio je Tanin.

SPGS Tanin detaljno je obrazložio posvećenost UNMIK-a da unapredi postignuća sa foruma Ujedinjenih nacija za izgradnju poverenja, održanog u maju 2018. godine, naročito u oblastima dijaloga među zajednicama, promovisanja jezičkih prava, jednakosti pred zakonom, osnaživanja mladih i rodne ravnopravnosti. On je objasnio da je UNMIK angažovao svoje ograničene kapacitete jačanjem odnosa sa međunarodnim partnerima, i saradnjom na: naporima da se reši pitanje osoba koje se još uvek vode kao nestale tokom konflikta na Kosovu; osnaživanjem mladih putem partnerstava sa omladinskim nevladinim organizacijama i promovisanju rodne ravnopravnosti putem niza incijativa koje imaju za cilj sprečavanje nasilja nad ženama i devojčicama.

Zahir Tanin je opisao evropsku perspektivu kao važan podsticaj za mir u regionu i zamolio je lidere da nastave jačanje vladavine zakona, borbu protiv korupcije, ljudska prava, nezavisnost pravosuđa i inicijative za standardizaciju zakonodavstava.

„Smanjivanje tenzija, jačanje međusobnog poverenja i uklanjanje prepreka za dijalog od ključne su važnosti za stabilnost u regionu“, zaključio je Tanin, a prenosi Informativna služba u saopštewu dostavljenom medijima.