Podsećanje: Ko je bio Jovo Šotra?

Jovo Šotra je bio visoki srpski funkcioner sa Kosova i Metohije, koji je još davne 1971. godine pismom upozorio predsednika SFRJ Josipa Broza Tita na katastrofalno stanje Srba u  južnoj pokrajini Kosovo i Metohija.

Umesto da preduzme mere, Broz je pismo vratio tadašnjim pokrajinskim funckionerima albanske narodnosti, Fadilju Hodži i Mahmutu Bakaliju, koji su se ubrzo, uz pomoć jednog broja srpskih kadrova, obračunali sa Šotrom.  Njegovo delovanje okarakterisano je kao velikosrpski nacionalizam, smenli su ga sa svih funkcija i odstranili iz politike.

Posle albanskih separatističkih demonstracija na Kosovu 1981. godine, Šotra je delimično rehabilitovan, ali je iste godine u neovembru, u svojoj 56 godini umro od posledica srčanog udara.

Pored Šotre tada su politički stradali Miša Sekulović, Novica Stojanović i Kadri Reufi, čime je ugušen pokušaj da se ukaže na svu svirepost albanskog nacionalizma i separatizma koji je u to vreme bio jako zastupeljen na prostoru Kosova i Metohije.