Bošnjaci očekuju veću podršku Ministarstva za kulturu i sport Kosova

Kosovsko Ministarstvo za kulturu, omladinu i sport,  otvorilo je svoje istureno odeljenje  u Prizrenu, gradu kulture, koga mnogi smatraju istorijskim i glavnim gradom  Kosova. Građani smatraju da je ovo od posebne važnosti, za sve one koji se bave kulturnim i sporskim aktivnostima, jer više ne moraju da  putuju u Prištinu, pošto sve vrste informacija i usluga mogu dobiti u kancelariji Ministarstva kulture u Prizrenu.

Arhim Ajazi, zamenik ministra za kulturu, omladinu i sport  je za Radio Omega3  izjavio da će se maksimalno založiti da finansijski pomogne Bošnjacima i raznim udruženjima, nevladinim organizacijama, samostalnim kulturnim stvaraocima, sporskim klubovima i sportistima, da ostvare svoje snove na polju kulturnih zbivanja.

Ministarstvo za kulturu, omladinu i sport je prošle godine imalo dobre  rezultate na polju sportskih aktivnosti. Održano je  90 sportskih, rekreativnih i fizičkih aktivnosti u kojima je učestvovalo oko 12.000 hiljada učesnika. Kosovski sportisti su na međunarodnim takmičenjima osvojili  54 medalje,  a na regionalnim takmičenjima osvojili 46, što je ukupno 100 osvojenih medalja.

Ajvazi je takođe izjavio da ovo Ministarstvo odvojilo  sredstva i u izgradnju 12 pomoćnih fudbalskih stadiona za timove Super lige, kao i izgradnju Olimpijskog bazena u Prizrenu,koji su u toku, dok je završena izgradnja Stadiona „Fadilj Vokri“ u Prištini, sa kapacitetom od 30.000 hiljada mesta. Ovaj stadion je dobio i licencu UEFA, i sada na njemu mogu da se igraju i međunarodne utakmice.  Takođe je podeljeno i 36 stipendija za olimpijske i paraolimpijske sportiste, a treneri su počeli da dobijaju redovnu finansijsku nadoknadu.

Kada su u pitanju kulturne manifestacije, Ajazit ističe da je kosovsko Ministartsvo za kulturu finansijski podržalo nekoliko bošnjačkih kulturno umetničkih društava, kao i NVO koje u fokusu imaju aktivnosti vezane za predstavljanje bošnjačke kulture na mnogim festivalima na Kosovu i izvan njega. U ovom sklopu su podržani i „Multietnički festival folklora“ i „Festival prijateljstva“. Podržane su i nevladine organizacije koje su organizovale mnoge javne debate, radionice i seminare, vezane za očuvanje bošnjačke kulturne baštine. Finasijski su podržani i samostalni umetnici, a prioritet su imale osobe sa posebnim potrebama.

Ipak, Arhim Ajazi  navodi i da bi saradnja sa Direktoratom za kulturu, omladinu i sport u opštini Prizren trebala da se podigne na veći nivo.

 „Na žalost, naša saradnja nije dobra zato što direktor nije bio nikada spreman za naše dobre namere oko pomoći tom direktorijatu. Neshvatljivo je da nijedna nevladina organizacija, kao ni jedno sportsko društvo nije bilo finasirano od nevećinske zajednice, zato što je veliki broj konkurisao za razne vrste finansijske pomoći. Nadamo se da će u budućnosti naša saradnja biti razumnija i bolja za dobrobit boljeg sporta i kulturnih manifestacija u opštini Prizren“, izjavio je za Radio Omega 3, Ajazi.

S druge strane, u  Prištini uskoro počinje sa radom Informativni kulturni centar Bošnjaka. U toku je uređivanje prostorija koje će biti opremljene inventarom koji će obezbeđen, uz pomoć  poslanice kosovskog parlamenta Emilije Redžepi, gradonačelnika opštine Priština i dijaspore Bošnjaka Kosova. U ovom Centru će  Bošnjaci koji žive na Kosovu i studenti moći da dobiju razne informacije, a planirano je da u njegovom skopu će biti smeštena i dobro opremljena biblioteka  koja ce imati literature na bosanskom jeziku.

Amil Kasi – Radio OMEGA 3