Skupština Kosova: Glasanje o obavezama predsednika Kosova da razgovara o razmeni teritorija i korekciji granica između Kosova i Srbije odloženo za narednu sednicu

Скупштина Косова, фото: В. Ћуп, ГрачаницаОнлајн

Poslanici Skupštine Kosova trebalo je da se na plenarnoj sednici izjasne o 35 tačaka dnevnog reda. O predlogu rezolucije povodom parlamentarne rasprave, a u vezi sa obavezama predsednika Kosova da se u nastavku dijaloga Beograda i Prištine uključi i razmena teritorija i kako je rečeno, korekcija granica, glasanje je odloženo za narednu sednicu parlamenta.

Poslanici Skupštine Kosova trebalo je da se na plenarnoj sednici izjasne o 35 tačaka dnevnog reda. O predlogu rezolucije povodom parlamentarne rasprave, a u vezi sa obavezama predsednika Kosova da se u nastavku dijaloga Beograda i Prištine uključi i razmena teritorija i kako je rečeno, korekcija granica, glasanje je odloženo za narednu sednicu parlamenta.

Kao i o tekstu rezolucije poslanici su takođe trebali da glasaju o propustima i skandalima u kosovskoj spoljnoj politici, međutim, i ova tačka dnevnog reda je ostla otvorena, jer u sali nije bio dovoljan broj poslanika kako bi ona bila stavljena na glasanje.

Zbog nedostatka kvoruma nije se glasalo ni o nacrtu rezolucije iz parlamentarne debate o neupsehu vladajuće koalicije u vezi sa neodoravanjem vizne liberalizacije za Kosovo.

Zamenik predsednika Skupštine Kosova, DŽhavit Haliti je povodom čitave situacije u Skupštin kratko prokometnarisao:

– Zašto kažete da je koalicija propala kada ne glasate za rezoluciju?

Na plenarnoj sednici nije bilo ni dovoljno poslaničkih glasova za izveštaj Odbora za ljudska prava, rodnu ravnopravnost, nestla lica i peticije o nadzoru primene zakona o zaštiti i diskriminaciji.

Odbro za budžet i finansije nije podneo izveštaj u vezi sa sprovođenjem zakona o bankama, mikrofinanskijskim institucijama i nebankarskim finasnijskim ustanovama, a poslanici takođe nisu ni glasali za izvštaj o reviziji finansijskog izveštaja Ministarstva kulture iz 2017. godine.

Zbog nedostatka kvoruma izotavljeno je i glasanje o izveštaju o stanju životne sredine na Kosovu iz 2017. godine, a konstatovano je i da nema doboljnog broja glasova potrebnih za imenovanje sedam članova saveta za kulturnu baštinu na Kosovu. Osim navedenih tačaka nije se glaslalo ni o rezrešenju člana Odobra regulatornog tela za elektornsku i poštansku komunikaciju.

Posle rasprave o amandmanu 5, koji je predložio poslanik Bekim Hadžiu, kako bi se omogućilo sprovođenje Zakona o sponzorstvu, a posredstvom koga će biti podržane kultura i sport, nije se glasalo ni o ovom predlogu jer nije bilo kvoruma.

Glasanje o preporukama iz parlamentarne rasprave, a u vezi sa slučajem seksualnog uznemiravanja, silovanja i nezakonitog abortusa protiv maloletnika i institucionalne odgovornosti zbog ovih dela,   odloženo je za neku od narendih sednica Skupštine. Opšti zaključak na kraju jeste da je posle današnje sednice Skupštine Kosova predloženi dnevni red ostao samo spisak neostvarenih želja građana Kosova.  Bio je ovo još jedan dan kada je u kosovskom parlamentu uzaludno potrošen novac građana.

I.M.