Skupština u fokusu – Gde je dijalog?

U Skupštini Kosova je u martu ove godine usvojena platforma o pregovorima između Beograda i Prištine i izabran pregovarački tim.

U Skupštini Kosova je u martu ove godine usvojena platforma o pregovorima između Beograda i Prištine i izabran pregovarački tim. Pre nekoliko dana, Ustavni sud Kosova je doneo odluku da izbor pregovaračkog tima nije u skladu sa Ustavom Kosova, a jedan od koopredsedavajućih, Špend Ahmeti, podneo je ostavku. Izgleda da je još jedna prepreka na putu nastavka dijaloga. Gde je sada dijalog i od čega zavisi?