OEBS – ov kamp za restauraciju i dokumentovanje

Dvonedeljni omladinski kamp za restauraciju i dokumentovanje koji je za 17 studenata arhitekture i drugih srodih oblasti organizovala Misija OEBS-a na Kosovu završava se sutra u Letnici u opštini Vitina.

Kamp imao je za cilj da unapredi sposobnosti i ukaže mladima o vrednostima lokaliteta kulturne baštine i potrebe da se oni zaštite, sačuvaju i i koriste u društveno-ekonomske svrhe.

Studenti su po uputstvima raznih stručnjaka na terenu bili angažovani u dokumentovanju lokaliteta u cilju izrade plana razvoja multietničkog sela Letnica i u primeni tehnika restauracije kulturne baštine kroz praktične restauratorske radove na mlinu Froka Dokića, saopšteno je iz OEBS-a.

Uvodne govore održaće šef Misije OEBS-a na Kosovu ambasador Jan Bratu, Kujtim Gaši ministar omladine, kulture i sporta i ambasadorka Marija Kapitanović iz Ambasade Republike Hrvatske na Kosovu.