Двери: Срамно ћутање академских институција

Већ данима српску јавност потреса афера „Покажи индекс“ у којој су изнети чврсти докази да лажни доктор Небојша Стефановић не само да нема звање доктора наука, већ је фалсификовао и диплому с основних студија. Оно што још више забрињава је ћутање доброг дела академске заједнице, сви оних који би први морали да бране академску честитост.

Ћути Национални савет за високо образовање, свих његових 17 чланова и његов председник проф. др Сима Аврамовић, иако по Закону о високом образовању ово тело „прати развој високог образовања и његову усклађеност са европским и међународним стандардима“ и „предлаже министарству… мере за унапређење система високог образовања“, као  што може да  наложи ванредну спољну контролу квалитета.

Ћути Национално акредитационо тело, вероватно и због тога што већину чланова овог тела чине они које предлаже или именује држава, односно СНС.

Ћути Комисија за акредитацију (КАПК) извесно и због тога што је њеном саставу за поље друштвених и хуманистичких наука и  проф. др Татјана Цветковски , која је, зачудо,  потписник Одлуке о подобности магистарске тезе и кандидата Небојше Стефановића на Факултету за пословне студије Универзитета Мегатренд , иако ова институција има право да изврши ванредну контролу квалитета високошколске установе, што јој поред Националног савета може наложити и Министарство.

Ћуте ректори свих акредитованих универзитета, државних и приватних у Конференцији универзитета, јер се и  међу њима налазе заслужни за академску каријеру др Небојше Стефановића.

Од  чувара квалитета у високом образовању, ове су се институције претвориле у тврђаве и чуваре корупције које омогућавају да једини доносиоци одлука у високом образовању буду  они који су насупрот академској честитости лојални само партији на власти.