Kroz Laplje Selo i Preoce potrebna gas maska, Gračanku ponovo čiste, ali uzrok zagađenja ostaje

Advokat Tom Gaši, foto: V. Ćup, GračanicaOnlajn

Korito reke Gračanke, kojim je nekada tekla bistra voda i u kojoj su meštani lovili ribe, sada je mesto potencijalne zaraze, odakle se širi nesnosan smrad. Šetnja pored reke je nezamisliva bez maske. Meštani nisu sigurni da li se radi o ispuštanju kanalizacije iz pravca Ajvalije, ispuštanju otpadnih voda iz jedne mini fabrike iz Ajvalije, hemijskom otpadu ili nesavesnosti samih stanovnika Lapljeg Sela. Sumnjaju da dodatne probleme pravi i jalovina iz rudnika “Kišnica”. Nadležne lokalne i centralne inspekcije nisu ispunile obećanja koja daju još od 2013. godine, kada je problem i uočen. Poslednji put je sadašnja opštinska vlast u Gračanici, obećala rešenje problema oktobra 2018. godine, a juče (20.jula), korito reke je po ko zna koji put ponovo čišćeno.

Ako vas put nanese kroz Laplje Selo ili Preoce, a ne zatvorite prozore svojih automobila, osetićete nesnosan smrad. Kako je samim meštanima koji žive pored reke, pored koje su nekada uživali, možete samo da zamislite.


Gračanka je reka koja protiče kroz naselje Gračanicu, kroz Laplje Selo, Preoce i Gornje Dobrevo i uliva se u Sitnicu na izlazu iz Donjeg Dobreva. Izvire ispod same brane Gračaničkog jezera i teče pored jalovišta rudnika Kišnica. Dok nije bilo jezera, Gračanka je bila bogata vodom, a nastajala je od rečica i potoka ispod sela Labljana i sela Mramora.

Direktor inspekcijske službe Opštine Gračanica, Miloš Aritonović je prošle godine, u oktobru, rekao da je odmah po prijavi problema, voda iz reke poslata na analizu u Hidrološki zavod u Prištini:

Korito reke Gračanke, foto: V. Ćup, GračanicaOnlajn

“Kako sam dobio informaciju od ljudi iz Ministarstva za zaštitu životne sredine, a što se tiče analiza vode, to su otpadne vode domaćinstva, odnosno kanalizacija. Analize nisu pokazale nikakve hemijske ostatke u reci”, rekao je pre skoro deset meseci Aritonović.

Predsednik lokalnog saveta Lapljeg Sela Slaviša Todić, takođe oktobra prošle godine, obišao je sa grupom sugrađana kanalizacioni tok od Ajvalije do Lapljeg Sela i tada je za naš portal rekao:

“Sumnjamo na fekalne vode koje se puštaju iz Ajvalije, jer postoje dva otvora gde se vidi neka penušava voda. Ne mogu da sumnjam u analize, ali svi smo delom sumnjičavi zbog tih rezultata, jer samo ovo što možete da osetite i vidite ovde, ne pokazuje da je to neka dobra voda”, kazao je tada Todić.

Meštani bi poverovali inspektoru i u rezultate analiza da nisu primetili, kako kažu čudnu boju vode i čudan miris, odnosno smrad koji ih, osim neprijatnog osećaja, plaši da u reci možda ima teških metala i hemijskog otpada.

“Čistio sam deo reke ispred svog dvorišta i majica u kojoj sam bio, skoro je izgorela na mestima gde je doprla kap vode iz reke. To je alarmantno”, kaže jedan meštanin, uz tvrdnju da otpadne vode dolaze iz Ajvalije.

“Ne mogu ja da kažem nešto što ne znam… Ne znam ko je zagađuje, ali ova je reka nekada bila mnogo lepa. To je bila reka gde smo se kupali, tu je moja majka prala veš, a sada pogledajte…To je zapušteno, to je katastrofa. Ja sam čuo na radiju da je bila neka inspekcija, trude se da nešto urade, ali slaba vajda”, dodaje sa setom i ljutnjom meštanin Lapljeg Sela Stojan Živić.

Perić Radivoje kaže da je zabrinut za zdravlje dece: “Uveče kada ovde priđeš, smrad je da ne možeš da izdržiš. Ima ovde i Albanci i Srbi, bunimo se, ali šta vredi. Da vam ja kažem da tamo u Ajvaliji radi neka fabrika i gazda noću ispušta tu vodu. Da li taj pravi neke deterdžente ili nešto drugo, ja ne znam, ali ovo nije dobro.”

Zoran Trajković ima kuću i restoran baš pored reke i tvrdi da neko namerno ili nenamerno “truje” meštane koji žive pored Gračanke.

“Ovo je trovanje. Mi smo nosili vodu, i u Mitrovicu i u Prištinu. U Prištini kažu da je voda ispravna, a u Mitrovici kažu da ima u njoj i živa i razni otrovi. Ovo je katastrofalna situacija, deca ne mogu da se igraju u dvorištu. Nekada je u reci bilo i riba i žaba, sada nema ništa. Sve je zatrovano. Vodu iz bunara ne koristimo ni za tehničku vodu”, ljutito priča Trajković i kaže da će meštani da budu prinuđeni da blokiraju put u znak protesta. Trajković je siguran da se otpadne vode ispuštaju na izlasku iz Ajvalije, a na ulazu u Gračanicu.

“To sigurno radi neki čovek koji je nedodirljiv. Opština Gračanica ima i policiju i sudstvo i inspekciju i ja stvarno ne znam dokle ćemo da trpimo ovu torturu”, pita Trajković u ime svojih komšija.


Gradonačelnik Gračanice Srđan Popović je u oktobru 2018. godine obavestio meštane da su u toku intenzivni razgovori sa gradonačelnikom Prištine, Špendom Ahmetijem i da je formirana radna grupa dve opštine, koja će raditi na izradi zajedničkog projekta za izgradnju kanalizacije za opštine Priština i Gračanica, koje se graniče i koje su povezane, kada su u pitanju komunalni problemi. Tada je reka očišćena, ali je od 2013. godine, čišćena svake godine, što od strane opštinskih vlasti, što od strane međunarodnih organizacija.

U razgovoru sa inspektorkom za zaštitu životne sredine, Aleksandrom Blanušom, saznajemo da je opštinska i inspekcija Ministarstva za zaštitu životne sredine u Vladi Kosova bila na terenu 3. 7. 2019. godine.

Korito reke Gračanke, foto: V. Ćup, GračanicaOnlajn

“Tokom kontrole, pored nas iz opštinskog odeljenja inspekcije i inspektora nadležnih ministarstava, prisustvovali su i službenici policije. Kontrolu reke smo uradili na pet lokacija i u trenutku kontrole nije bilo neprijatnih mirisa, a boja je bila normalna, samo su se oko sevara u Lapljem Selu nazirali tragovi bele boje. Kontrolom je utvrđeno da eventualni zagadjivač dolazi sa teritorije Ajvalije, koja pripada Opštini Pristina”, kaže Blanuša.


Naš portal je imao uvid u izveštaj o reci Gračanki, sačinjen od zajedničke lokalne i centralne inspekcije. U izveštaju je, između ostalog navedeno, da se „nekoliko desetina metara od mosta u blizini obdaništa „Đurđevak“ u Gračanici nalazi fekalni kolektor koji prikuplja svu kanalizaciju iz naseljenog mesta Gračanica i koji se uliva u reku Gračanku. Ulivanjem vode iz te kanalizacione cevi u reku, ne dolazi ni do kakve promene boje vode u samoj reci, kao ni do širenja nekog neprijatnog mirisa“.


Opštinska inspektorka tvrdi da su već 5. jula, nadležni u Opštini Gračanica poslali molbu za asistenciju inspekciji iz Opštine Priština, jer inspekcija iz Gračanice ne sme da radi kontrolu na teritoriji druge opštine.

“Prištinska inspekcija ima uvid u rad svih biznisa na svojoj teritoriji, tako da može lako da pretpostavi koji biznis, s obzirom na delatnost kojom se bavi, može biti potencijalni zagađivač. Pošto od njih nismo dobili bilo kakav odgovor, ponovo smo se obratili Ministarstvu za životnu sredinu i prostorno planiranje. U tom dopisu smo ukazali na nedostatak saradnje sa susednom opštinom i zatražili od njih (od nadležnog ministarstva), veću angažovanost”, istakla je Aleksandra Blanuša, uz obećanje da Opština Gračanica nastavlja da radi na rešavanju ovog problema i da će javnost biti obaveštena o svim daljim aktivnostima.

Zaključak opštinske inspekcije je da je Gračanka zagađena sanitarnim vodama iz kanalizacije, a još jedno čišćenje reke, obavljeno je 20. jula. Očigledno da problem nije rešen, jer se neprijatan misris i dalje širi kroz Laplje Selo i Preoce..

Mi nismo uspeli da dobijemo rezultate analiza Hidrološkog zavoda, niti iz Prištine, niti iz Mitrovice, meštani čekaju, a strpljenje je pri kraju.


Osim zagađenja iz Ajvalije, meštani Opštine Gračanica ugroženi i jalovinom

Još 2015. godine,“3E institut“, koji se bavi ekologijom,a na čijem je čelu bio bivši ministar poljoprivrede Nenad Rikalo, upozorava da je na teritoriji opštine Gračanica došlo do velikog ekološkog akcidenta (nesreća), pošto je voda, koja se izlila iz korita reke Gračanke, pokupila mulj i jalovinu iz rudnika „Kišnica“, pa su teški metali dospeli u zemljište i podzemne vode. U Institutu su tada tvrdili da bi trebalo potpuno zabraniti korišćenje bunarskih voda, jer su direktno ugrožena domaćinstva, okućnice, bašte, njive i ostalo poljoprivredno zemljište.U upozorenju Instituta je tada navedeno da jalovina iz rudnika „Kišnica“ koju je usled izlivanja pokupila reka Gračanka, sadrži vrlo visok procenat arsenika, dokazano kancerogene supstance koja je ozbiljna pretnja po zdravlje ljudi.

Tadašnje opštinske vlasti, kao i Ministarstvo za zaštitu životne sredine u Vladi Kosova su to negirale i izdale suprotno saopštenje, da u vodi nema teških metala.

Sada se, osim mulja i jalovine, u Gračanku ulivaju i otpadne vode iz Ajvalije, za koju se takođe sumnja da sadrži hemijske supstance, opasne po život i zdravlje ljudi.

U razgovoru sa predstavnicima civilnog sektora, pre više od dve godine, tadašnji direktor opštinskog odeljenje za urbanizam Dejan Jovanović, upozorio je i na veliku opasnost od jalovine iz rudnika „Kišnica“.

“Površina rudničkog otpada ili jalovine se nalazi u neposrednoj blizini Gračanice na oko 35 hektara i u vlasništvu je rudnika Trepča. Ono što je najbitnije, jeste da opština nema nikakvih ingerencija nad tom jalovinom koja stvara velike probleme i veliko zagađenje ne samo opštini, već je ovo i regionalni problem, jer se njom zagađuje voau, vazduh a i zemljište. Opština je od samog formiranja pokušavala u više navrata i vršila pritisak na centralne vlasti da se ovaj problem reši, ali jednostavno nismo naišli ni na kakav odgovor. Još 2000. godine, organizacija Sida je krenula u pokrivanje jalovine i ona je uradila da se obodi jalovine delimično saniraju. Kada je ta jalovina suva i bude vetar, ona se digne i žuta prašima se prenese na nekoliko kilometara daljine”, rekao je tada Jovanović.


Anđelka Ćup