Омбудсман подноси тужбу против ЦИК-а због родне дискриминације у листама кандидата политичких партија за Парламентарне изборе 2019.

Централна изборна комисија Косова, фото: В. Ћуп, ГрачаницаОнлајн

Омбудсман Хилми Јашари поднео је Основном суду у Приштини (ОСП), односно Општем департману тужбу којом се траже привремене мере за кршење права на једнако третирање жена у изборним правима и учешће, од стране Централне изборне комисије (ЦИК), саопштено је медијима из институције Омбудсмана.

ЦИК у складу са мандатом који има сертификовао је листе кандидата политичких партија за Превремене изборе за Скупштину Републике Косово 2019., али није узео у обзир уставне и законске гаранције у погледу родне равноправности, посебно једнако третирање жена у изборним правима и правима учешћа.

Стога, у складу свог мандата, Омбудсман се обратио ОСП тужбом против ЦИК-а, којом захтева од суда да одлучи:

-Да је понашање ЦИК-а кршило право на једнако третирање жена у изборним правима и правима учешћа.

-Да забрани предузимање активности које крше или могу прекршити право на једнако третирање или да се баве активностима које елиминишу вршену дискриминацију или њене последице у вези са неједнаким третирањем жена у изборним правима и правима учешћа.

-Да објави одлуку у медијима, која потврђује кршење права на једнако третирање.

Омбудсман је приложио наведеној тужби захтев за привремену меру у изборном процесу, на основу аргумената која су изнета у наведеном захтеву и тражи од Суда да усвоји ову меру а ЦИК, као тужена страна, требало би да прегледа листе политичких партија, како би исте биле у сагласности са одредбама у наставку:

Закон бр. 05/Л-020 о равноправности полова, члан 6 [Посебне мере], став 8:

“Једнака заступљеност полова у свим законодавним, извршним, судским и другим јавним институцијама остварује се када се обезбеди минимална заступљеност од педесет посто (50)% за сваки пол, укључујући и њихове органе и одлучивања.”

Члан 14 [Политичке странке]:

“Политичке странке својим актима су у обавези да спроведу мере за унапређење равноправног учешћа мушкараца и жена у страначким органима и телима, у складу са одредбама члана 6 овог закона.”