Ombudsman podnosi tužbu protiv CIK-a zbog rodne diskriminacije u listama kandidata političkih partija za Parlamentarne izbore 2019.

Centralna izborna komisija Kosova, foto: V. Ćup, GračanicaOnlajn

Ombudsman Hilmi Jašari podneo je Osnovnom sudu u Prištini (OSP), odnosno Opštem departmanu tužbu kojom se traže privremene mere za kršenje prava na jednako tretiranje žena u izbornim pravima i učešće, od strane Centralne izborne komisije (CIK), saopšteno je medijima iz institucije Ombudsmana.

CIK u skladu sa mandatom koji ima sertifikovao je liste kandidata političkih partija za Prevremene izbore za Skupštinu Republike Kosovo 2019., ali nije uzeo u obzir ustavne i zakonske garancije u pogledu rodne ravnopravnosti, posebno jednako tretiranje žena u izbornim pravima i pravima učešća.

Stoga, u skladu svog mandata, Ombudsman se obratio OSP tužbom protiv CIK-a, kojom zahteva od suda da odluči:

-Da je ponašanje CIK-a kršilo pravo na jednako tretiranje žena u izbornim pravima i pravima učešća.

-Da zabrani preduzimanje aktivnosti koje krše ili mogu prekršiti pravo na jednako tretiranje ili da se bave aktivnostima koje eliminišu vršenu diskriminaciju ili njene posledice u vezi sa nejednakim tretiranjem žena u izbornim pravima i pravima učešća.

-Da objavi odluku u medijima, koja potvrđuje kršenje prava na jednako tretiranje.

Ombudsman je priložio navedenoj tužbi zahtev za privremenu meru u izbornom procesu, na osnovu argumenata koja su izneta u navedenom zahtevu i traži od Suda da usvoji ovu meru a CIK, kao tužena strana, trebalo bi da pregleda liste političkih partija, kako bi iste bile u saglasnosti sa odredbama u nastavku:

Zakon br. 05/L-020 o ravnopravnosti polova, član 6 [Posebne mere], stav 8:

“Jednaka zastupljenost polova u svim zakonodavnim, izvršnim, sudskim i drugim javnim institucijama ostvaruje se kada se obezbedi minimalna zastupljenost od pedeset posto (50)% za svaki pol, uključujući i njihove organe i odlučivanja.”

Član 14 [Političke stranke]:

“Političke stranke svojim aktima su u obavezi da sprovedu mere za unapređenje ravnopravnog učešća muškaraca i žena u stranačkim organima i telima, u skladu sa odredbama člana 6 ovog zakona.”