Analiza trendova 2019: stavovi srpske zajednice na Kosovu, na konferenciji u Severnoj Mitrovici

Severna Mitrovica, Foto V. ĆUP; GračanicaOnlajn

Analiza trendova već pet godina istražuje stavove Srba sa Kosova o ključnim društveno-političkim, ekonomskim i bezbednosnim aspektima na Kosovu. Na taj način se profilisala kao platforma koja je ukazala na brojne trendove u društveno-političkim kretanjima na Kosovu, posebno među srpskom zajednicom.

Projekat “Analiza trendova 2019: stavovi srpske zajednice na Kosovu” sprovode NVO Aktiv i Radio KiM, a konferencija na kojoj će biti predstavljeni najnoviji rezultati istraživanje će se održati u Centru građanske energije u Severnoj Mitrovici. Na konferenciji će govoriti: Bodo Veber, viši savetnik u Transatlantskom savetu za demokratizaciju politike u Berlinu Bodo Veber, direktor RTV Mir Nenad Radosavljević, novinar Željko Tvrdišić i izvršni direktor NVO Aktiv, Miodrag Milićević.

Konferencija će se održati 19.11. 2019. godine sa početkom u 12 časova.

A.M.