Opština Gračanica počela sa legalizacijom objekata

Nakon usvajanja novog Zakona o tretiranju građevina bez dozvole i nakon stupanja na snagu administrativnih uputstava, sve opštine su u obavezi da počnu sa primenom zakona i krenu sa legalizacijom, kaže se u saopštenju dostavljenom medijima iz Opštine Gračanica i dodaje da zbog toga Opština Gračanica poziva građane da podneseu zahtev za legalizaciju objekata sagrađenih bez građevinske dozvole. Prema ovom zakonu, pravo na legalizaciju imaju sve građevine koje su izgrađene bez građevinske dozvole do stupanja na snagu Zakona, 5. septembra 2018. godine.

Iz Odeljenja za urbanizam navode da je postupak za legalizaciju jednostavan, a takse minimalne i to:

  • Taksa za legalizaciju kuća je 1€/m2
  • Taksa za objekte ostale kategorije je 2€/m2
  • Taksa za legalizaciju objekta za nadogradnju i dogradnju bez dozvole 2€/m2

Objekti sagrađeni do 2004. godine i socijalne kategorije su oslobođeni takse, a u obavezi su da uz zahtev dostave neophodnu dokumentaciju kao dokaz.

Legalizacijom objekata ujedno se vrši i njihova registracija u katastar nepokretnosti.

Ovaj projekat je podržan od strane USAID-a, gde je opština Gračanica jedna od dve opštine koje su izabrane za podršku od strane USAID-a prilikom procesa legalizacije.

Aplikacije se mogu podići na šalteru u opštinskoj zgradi.