Priština od jutros među deset najzagađenijih gradova

Илустрација (Фото Ким)

Илустрација (Фото Ким)


Ni Kosovo poslednjih nedelja nije izuzeto od zagađenosti vazduha. Prema podacima sa sajta Er Vižual (Air Visual) koji se bavi procenom kvaliteta vazduha,

Ni Kosovo poslednjih nedelja nije izuzeto od zagađenosti vazduha. Prema podacima sa sajta Er Vižual (Air Visual) koji se bavi procenom kvaliteta vazduha, Priština je oko podneva bila na petom mestu po zagađenosti u svetu. „Zagađenost je prisutna, pogotovo čestice PM 2,5 i PM 10 koje su štetne za stanovništvo“, kaže za RTV Kim profesor meteorologije Sulj Tahirsuljaj.

Po zagađenosti vazduha u svetu glavni grad Kosova je na petom mestu, ispred koga je Sarajevo koje se nalazi na četvrtom. Skoplje je na sedmom, dok je Beograd na 17. U svim pomenutim gradovima zagađenost vazduha je toliko velika da, kako procenjuju na ovom sajtu, utiče i na zdravlje.

Meštani Gračanice koja se nalazi na par kilometara od Prištine kažu da im ovakvo vreme smeta i da imaju gušenja.

„Smeta mi, guši me, zato što je sumorno i vlažno vreme. Utiče na sve hronične bolesnike, one koji boluju od srca, dijabetičare dosta utiče“, kazala je Spasenija Rosandić.

„Smeta, ali šta da radimo, zima, magla, zagađen je vazduh“, rekao je Miodrag Radomanović.

„Štitim se šalom, ili stavim jaknu preko usta“, rekao je Goran Simić.

„Svakom bolesnom čoveku preterano smeta, pa i meni. Dišem na nos, izbegavam na usta, znamo da je ugljen dioksid zagađen, to pokazuju instrumenti koji to mere“, rekao je Šefik Bećiri.

Zaštitne, odnosno hirurške maske koje građani sve češće koriste ne štite, već dodatno utiču na protok vazuduha u organizam. Inače, aerozagađenje deluje na respiratorni sistem, izazivajući spazam disajnih puteva, time smanjuje vitalni kapacitet pluća pa samim tim i izaziva brojne bolesti, kao što su astma, hronični bronhitis, a neretko može doći i do karcinoma pluća, kazala je za RTV Kim dr specijalsita opšte medicine u Domu zdravlja Gračanica Ivana Vuksanović.

zagađenost vazduha, veoma nezdravo, podaci sa sajta Er Vižual (Air Visual)

„Aerozagađenje je prisutno tokom čitave godine, međutim u zimskom periodu je pojačano zbog povećane vlažnosti vazduha. Direkto utiče, pre svega na respiratorni sistem, čovek udiše te čestice koje deluju iritativno na sluzokožu disajnih organa. Drugi razlog kako aerozagađenje utiče na život čoveka jeste indirektno, tako što zagađuje hranu koju čovek koristi“.

Nažalost, građani Kosova su navikli da žive u ovakvim uslovima aerozagađenja, kaže za RTV Kim profesor meteorologije na Prištinskom univrzitetu Sulj Tahirsuljaj.

„Zagađenost je prisutna zbog Termoelektrana, a isto tako ovi automobili koji su stigli iz Evrope bez ikakve kontrole i ugalj koji se upotrebljava za zagrevanje. Ipak treba imati u vidu da se ovaj deo zagrevao uz pomoć uglja i ranije, ali je sada najveći problem kola i Termoelektrane Kosova. Zagađenost je prisutna, pogotovo čestice PM 2,5 i PM 10 koje su štetne za stanovništvo“.

Tahirsuljaj objašnjava i kada je zagađenost najveća.

„Kada ima tišine, odnosno nema vetra onda je veća prisutnost zagađenosti“.

Na Kosovu su instalirane stanice koje mere procenat aerozagađenja ali je upitno koliko su podaci merodavni.

„Ti podaci su na ekranima i građani mogu u svako doba da uzimaju te podatke, ali se postavlja pitanje da li su one po određenim normama i da li mere kvalitet vazduha Kosova. Na Brezovici se nalazi jedna reparna stanica gde se upoređuju podaci zagađenosti u gradovima i na Brezovici gde nema zagađenja, pa prema tome ti podaci su samo donekle merodavni“.

Magla nije samo od zagađenja

Gusta magla koja je prisutna poslednjih dana, inače nije samo posledica zagađenja već je i prirodna pojava i nije neuobičajena za ovo doba godina, kaže Tahirsuljaj.

Najviše je ima u kotlinama i u krajevima u blizini rečnih korita. Formira se zbog insulacije sunca i radijacije zemljišta.

Izvor: Radio KIM