Биљана Јередић: Апел за спречавање породичног насиља у условима изолације и ограниченог кретања

Илустрација, Фото: Tumisu on pixabay

Председавајућа СО Звечан, Биљана Јаредић, огласила се саопштењем за медије у циљу апела на све надлежне институције, организације цивилног друштва које примарно делују у области борбе против породичног насиља, међународне организације и остале заинтересоване стране, да је у условима пандемије корона вируса и прописаних мера изолације и ограниченог кретања могуће повећање стопе насиља у породици, нарочито над женама и децом.

Саопштење преносимо у целости.

Председавајућа СО Звечан, гђа Биљана Јаредић, упозорава све надлежне институције, организације цивилног друштва које примарно делују у области борбе против породичног насиља, међународне организације и све остале заинтересоване стране, да је у условима пандемије корона вируса и прописаних мера изолације и ограниченог кретања, могуће повећање стопе насиља у породици, нарочито над женама и децом.

Насиље у породици чини свако ко применом насиља, претњом да ће напасти на живот или тело, дрским или безобзирним понашањем угрожава спокојство, телесни интегритет или душевно стање члана своје породице. То је понашање којим члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство другог или других чланова породице. Свако има право на заштиту од насиља у породици, у складу са законом.

Насилници понекад користе изолацију као тактику за одржавање контроле над особом коју злостављају. Ова пандемија узроковала је проблеме који мењању динамику, начин и стил живота, дневне рутине и који могу изазвати насиље у куц́и посебно у ситуацијама у којима је партнер изгуби радно место, отпуштањем од стране послодавца, као и финансијским напорима које имају породице. Имајући у виду да деци, која су трпела или и даље трпе насиље у породици, школе на један начин представљају бег од реалности, а пошто су сада образовне институције затворене, повећана је могућност јачања конфликта и агресије према њима.

Овом приликом желим да апелујем и упозорим све заинтересоване стране које делују у области борбе против породичног насиља да је неопходно учинити доступним деци и родитељима све информације о сервисима помоћи и подршке, нарочито на дигиталним платформама, укључујући друштвене мреже И остале платформе попут Viber-a, WhatsApp-a, имајући у виду да све институције система раде прилагођено у складу са ситуацијом на терену и због тога се и услуге морају прилагодити и њима.

Такође, апелујем на организације цивилног друштва да узму веће учешће у организацији подршке институцијама, ван својих пројектних активности и замолим за већу координацију између свих заинтересованих страна, а све у циљу да стање у којем се налазимо не доведе до повећања стопе насиља у породици. Исто тако, апелујем да се креирају механизми за пријављивање који одражавају потребе жртава током ове ситуације и наглашавам да се има у виду изразито тешка и деликатна ситуација у којој су се нашле вишеструко рањиве категорије жена, оне које живе на селу и у удаљеним насељима, жене са инвалидитетом, избегле и расељене жене као и жене старије од 65 година.

Биљана Јередић
Звечан
25.03.2020. година