Odobrena izgradnja 62 nove kuće u šest opština na Kosovu

Na elektronskoj sednici Upravnog odbora projekta "Povratak i reintegracija na Kosovu, peta faza (RRK5)",

Na elektronskoj sednici Upravnog odbora projekta „Povratak i reintegracija na Kosovu, peta faza (RRK5)“, na kojoj su učestvovali predstavnici Ministarstva za zajednice i povrtak, Kancelarije Evropske unije na Kosovu, UNHCR-a i Međunarodne organizacije za migracije (IOM), odobrena je izgradnja 62 kuće za raseljena lica u opštinama Kosovo Polje, Gračanica, Kamenica, Novo Brdo, Prizren i Štrpce, saopšteno je iz Ministarstva za zajednice i povratak i dodaje da je sprovođenje

projekta trenutno usporeno i značajno otežano zbog pandemije korona virusa na Kosovu i u regionu.

Osim izgradnje novih kuća u pomenutim opštinama, odabrani korisnici će dobiti i finasijsku pomoć u cilju pokretanja sopstvenog biznisa radi njihovog ekonomskog osnaživanja i stvaranja prihoda za život.

Projekat „Povratak i reintegracija na Kosovu, peta faza (RRK5)“ finansira Kancelarija EU na Kosovu i Ministarstvo za zajednice i povratak, a implementira IOM. Projekat ima za cilj povratak raseljenih i reintegraciju interno raseljenih lica sa Kosova u 12 opština, i to: Gračanica, Kosovo Polje, Đakovica, Novo Brdo, Obilić, Orahovac, Prizren, Peć, Istok, Kamenica, Klina i Štrpce, zaključuje se u saopštenju.