Мисија ОЕБС-а на Косову представља извештај о правима деце у судским поступцима

Мисија ОЕБС-а на Косову представила је данас свој извештај „Прво деца: Улога центара за социјални рад у судским поступцима“. У Извештају се разматра заштита права деце на Косову, са нагласком на улогу центара за социјални рад (ЦСР) у судским поступцима који укључују децу.

У Извештају је дат преглед правног оквира који се односи на заштиту деце на Косову и наглашава важност начела најбољих интереса детета у складу са косовским законодавством и међународним правом.

У Извештају су наведене позитивне праксе ЦСР-а када је особље пружало проактивну подршку и усмеравало странке (укључујући децу) у случајевима насиља у породици. Међутим, истакнуте су и области у којима се ЦСР није ангажовао на одговарајућем нивоу у заштити најбољих интереса деце, односно недолазак социјалних радника на судска рочишта када су позвани, неактивност током поступка и достављање касних или непотпуних извештаја. Активност праћења судова у периоду од 2017. до 2019. показала је да су представници ЦСР-а били одсутни на 109 од 152 праћених рочишта на којима је њихово присуство било обавезно према закону.

„Када је потребно да се суд умеша у живот детета, то често може да се повеже са трауматичним околностима и има веома велике последице. Неопходно је да се све релевантне институције у потпуности ангажују у заштити права сваког детета и да су им најбољи интереси детета од највећег значаја“, рекао је амбасадор Јан Брату, шеф Мисије ОЕБС-а на Косову.

У Извештају се закључује да ЦСР има кључну улогу у давању стручног мишљења и информација које су судовима неопходне да би донели коначне и правичне пресуде уз поштовање најбољих интереса детета. Судови треба да осигурају да се улога ЦСР-а обавља ефикасно и у потпуности у складу са прописаним законским захтевима.

Извештај садржи скуп препорука за промовисање и унапређење права и најбољих интереса деце.

Комплетан извештај можете наћи на линку.