Објављивањем конкурса на само једном службеном језику, КЕК прекршио Закон о употреби језика

Канцеларија премијера је дана 18.09.2020 примила жалбу грађана, у вези са конкурсом за нова радна места објављеним на званичној веб страници КЕК/а, само на албанском језику, саопштено је из Канцеларије повереника за језике. Јавни конкурс, за 171 ново радно место објављен је на званичној веб страници КЕК-а дана 14.09.2020 и обухвата информације и формуларе једино на албанском језику.

“На линку конкурса на српском језику недостају потребне информације и уједно је написано да уопште не постоји активан јавни конкурс за запошљавање. На овај начин, КЕК је грађане других заједница лишио приступа важним информацијама и могућности запошљавања. Свака јавна институција је у обавези да објављује све информације од јавног значаја на оба службена језика те је Канцеларија повереника за језике благовремено реаговала и покушала да контактира КЕК путем е-поште и телефона, али још увек није добила одговор. У извештају са препорукама, који је Канцеларија повереника за језике данас проследила управи КЕК-а, закључује се да је ова компанија прекршила члан 11 (11.1 11.2 дхе 11.3) Закона Републике Косово бр. 02 / Л-37 о употреби језика, који подразумева примену равноправности службених језика у предузећима која обављају јавне услуге и права свих лица да комуницирају и да примају услуге на једном од службених језика. У том допису КПЈ је наложила да се у складу са законом конкурс објави и на српском језику у што краћем року и да се рок за конкурисање продужи, како би свим потенијалним кандидатима били пружени равноправни услови”, пише у саопштењу Канцеларије повереника за језике (КПЈ).

Канцеларија повереника за језике је формирана у априлу 2012. године у оквиру Кабинета премијера Косова, на основу Уредбе бр.07/2012. Канцеларија има мандат да надгледа примену Закона о употреби језика, сарађује са институцијама на побољшању примене Закона и промовише и штити право на употребу језика свих заједница на Косову.

А.Ћ.