Radionica sviranja na kavalu u Gračanici i Štrpcu

Sviranje uz kaval i pevanje uz ovaj tradicionalni instrument, održaće se u Gračanici i Štrpcu,

Sviranje uz kaval i pevanje uz ovaj tradicionalni instrument, održaće se u Gračanici i Štrpcu, a domaćin radionice je Ansambl narodnih igara i pesama Kosova i Metohije „VENAC“ iz Prištine, sa sedištem u Gračanici.

Ciljevi radionice su kombinovanje praktične i teorijske edukativne aktivnosti u vezi sa kavalom kao delom nematerijalnog kulturnog nasleđa, prenos znanja mladim generacijama od strane stručnih lica, umreženost sa lokalnom zajednicom koja podržava očuvanje muzičko-kulturnog dobra, obezbeđivanje veće vidljivosti ovog ugroženog muzičko-kulturnog elementa, evaluacija neposrednih rezultata radionica i planiranje dugoročnih rezultata (podsticaj boljoj održivosti muzičke prakse), saopštili su organizatori.

Rukovodilac radionice je etnomuzikolog sa Fakulteta muzičkih umetnosti u Beogradu i predsednica Srpskog etnomuzikološkog društva, dr Mirjana Zekić. Voditelj radionice pevanja uz kaval je etnomuzikolog sa Fakulteta muzičkih umetnosti u Beogradu, dr Sanja Ranković, a voditelj radionice sviranja uz kaval je profesor kavala u Muzičkoj školi „Mokranjac“ u Beogradu, dr muzičkih umetnosti Miloš Nikolić.

Za učešće u radionici u Gračanici od 10-13.10.2020. prijavljeno je 28 polaznika, uglavnom iz dečijih i omladinskog ansambla „Venac“, zatim radnici ovog ansambla, kao i polaznici Muzičke škole „Stevan Stojanović Mokranjac“ u Gračanici.

Ansambl „Venac“ je za radionicu obezbedio 28 kavala za sve polaznike radionice.

Radionice siranja na kavalu i pevanja uz kaval, deo su projekta pod nazivom „Istraživanje i revitalizacija prakse sviranja na kavalu na Kosovu i Metohiji“, koji je zasnovan na terenskom istraživanju i očuvanju raritetne instrumentalne i vokalno-instrumentalne prakse sviranja na kavalu, koju su 2011. godine Centar za očuvanje nasleđa Kosova i Metohije – Mnemosyne, Srpsko etnomuzikološko društvo, lokalne zajednice i kulturno-umetnička društva upisali na nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Radionicu organizuje Srpsko etnomuzikološko društvo, uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i tehničku podršku Ansambla „Venac“.

Naredna radionica organizovaće se u Štrpcu od 14-18.10.2020.