ЕУ додељује близу 11 милиона евра као подршку за 281 ново радно место и изградњу шест обданишта на Косову

ЕУ је овог месеца доделила 29 уговора вредних 10,8 милиона евра, као подршку косовском приватном сектору, а и да би се побољшао приступ тржишту рада, побољшале перспективе и могућности за запошљавање младих људи, жена и угрожених група на Косову, саопштено је из Канцеларије ЕУ у Приштини.

Додељени пројекти такође подржавају и образовање у раном детињству кроз изградњу шест нових обданишта. Остале области подршке обухватају путну инфраструктуру и тзв. „твининг“ („Twinning“ – заједничку, двојну) подршку за имплементацију директиве ЕУ о услугама, што помаже косовским предузећима и потрошачима. Ова помоћ из ЕУ је део пакета инструмента за претприступну помоћ (ИПА) 2016, чији је укупни износ 71 милион евра.

Шеф Канцеларије ЕУ на Косову/специјални представник ЕУ Томас Шуњог (Szunyog) исказао је задовољство због тога што су били у стању да доделе ове уговоре.

„Током последњих неколико недеља, ЕУ је потписала један број уговора чиме је комплетирано уговарање годишњег програма ИПА из 2016. године. Од ових пројеката директне користи ће имати 13 бизниса, створиће се и биће одрживо 281 радно место, где су такође укључене и угрожене групације људи, а обезбедиће се и предшколске установе за око 700 деце на Косову, у Приштини, Мазгиту, Гјилану, Глоговцу, Србици и Витомирици“, рекао је Шуњог.

Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) је главни финансијски инструмент за пружање подршке ЕУ за западни Балкан и Турску. Ова подршка иде у смеру усвајања и имплементације политичких, институционалних, законских, административних, социјалних и економских реформи, које су потребне ради прогресивног усклађивања са вредностима Европске уније и правилима, стандардима, политикама и праксама ЕУ у погледу чланства у ЕУ. Ова помоћ доприноси стабилности, сигурности и просперитету корисника.

А.Ћ.