Željko Tvrdišić novi direktor RTK 2, kanala na srpskom jeziku

Bord direktora RTK imenovao je dva zamenika generalnog direktora, direktora televizije, zatim direktora kanala na srpskom jeziku,

Bord direktora RTK imenovao je dva zamenika generalnog direktora, direktora televizije, zatim direktora kanala na srpskom jeziku, kao i direktora radija. Za direktora kanala na srpskom jeziku, imenovan je Željko Tvrdišić, javlja RTK 2.

Za zamenike generalnog direktora imenovani su Mentor Šalja i Ljorik Arifaj, za direktora televizije izabran je Festim Kabaši, a za direktora radija Ernest Ljuma.

Ovim imenovanjima uspostavljen je menadžment RTK-a, koji zbog nedostatka članova borda do sada nije uspeo da se kompletira.