Нове антиковид мере Владе Косова

Фото В. ЋУП; ГрачаницаОнлајн

Нове антиковид мере које је донела Влада Косова, нису послате медијима на српском, али су објављене на сајту косовског премијера. Преносимо у целости текст, без лекторисања. Саопштење још увек није послато медијима који извештавају на српском језику.

На основу члана 92. став 4. члана 93. став (4) и члана 55. Устава Републике Косово, у складу са чланом 89. Закона бр. 04/Л-125 о здравству, Закона бр. 02/Л-109 о спречавању и сузбијању заразних болести, на основу члана 5. став 2.4 и члана 10. и 12. Закона бр. 07/Л-006 о спречавању и сузбијању пандемије COVID-19 на територији Републике Косово, на основу члана 4. Уредбе бр. 06/2020 о областима административне одговорности Канцеларије премијера и министарстава, измењена и допуњена Уредбом бр. 07/2020, у складу са чланом 17. и 19. Правилника о раду Владе Републике Косово бр. 09/2011, у примени Одлуке Владе Републике Косово бр. 01/11, од 15. марта 2020. године о проглашењу ванредне ситуације опасно по јавно здравље, као и у примени препорука НИЈЗК-а, у циљу контроле и спречавања ширења вируса COVID- 19, Влада Републике Косово, на седници одржаној дана 11. новембар 2020. године, доноси следећу:

О Д Л У К У
О општим и специфичним мерама за заштиту од пандемије COVID-19
Део I: МЕРЕ ЗА ЧИТАВУ ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ КОСОВО

1. Сви страни грађани који улазе у Републику Косово (РКС), а који долазе из земаља са високим ризиком, према званичној листи ЕЦДЦ-а, морају да докажу кроз тест РТ-ПЦР на Сарс ЦОВ-2 да имају негативан резултат на вирус COVID-19, на основу принципа реципроцитета, изузев следећих случајева:

1.1. По уласку преко Међународног аеродрома „Адем Јасхари“ не морају имати потврду за негативан тест РТ-ПЦР, с обзиром да ће страни држављани пролазити само кроз територију РКС-а, и под условом да на улазу потпишу изјаву да ће у року од 3 сати напустити територију РКС-а;
1.2. Током уласка на копнене граничне прелазе, са циљем изласка преко ваздушних граничних прелаза, са Међународног аеродрома „Адем Јасхари“ и копненим прелазима није потребна потврда за негативни тест РТ-ПЦР, али су страни држављани обавезни да предоче авионску карту и потпишу изјаву да ће у року од 3 сати напустити територију РКС-а;
1.3. Професионални превозници (возачи) не морају да имају негативан ПЦР тест, под условом поштовања протокола за међународни транспорт;
1.4. За организовани превоз аутобусом или редовном међународном транзитном линијом није потребан негативни РТ-ПЦР тест, под условом да је потписана изјава да ће напустити територију РКС-а у року од 5 сати;
1.5. Страни држављани који имају регулисан привремени или стални боравак у РКС, по уласку у РКС морају да предоче потврду за негативни РТ-ПЦР тест, извршен најкасније 72 сата пре уласка у РКС;

1.6. У случају не представљања доказа о негативном тесту, страни држављани су обавезни да се самоизолују 7 дана;
1.7. Стране дипломате акредитоване у РКС, као и њихове породице, не морају имати негативну потврду о РТ-ПЦР-у тесту;
1.8. Страни држављани који имају заказано лечење у здравственим установама у РКС-у, могу ући ако представе потврду за негативни тест ТР-ПЦР, извршен најкасније 72 сата пре уласка у РКС и потврду за наведени термин, издат из болнице;
1.9. Носиоци личних докумената издатих од стране РКС-а, али са адресом пребивалишта у другој држави, по уласку у РКС, морају да предоче потврду за негативни РТ-ПЦР тест, извршен најкасније 72 сата пре уласка у РКС или да се самоизолују на 7 дана у недостатку теста РТ-ПЦР.

2. Све јавне и приватне институције, обавезују се да свакодневно надгледају долазак особља на посао, у складу са “Приручником за заштиту од ширења COVID-19”, укључујући обавезно мерење температуре за све приликом уласка у објекте.

3. Наставни процес у свим институцијама високог, јавног и приватног образовања ће се организовати у онлине формату, док ће се испити, практичан и лабораторијски рад организовати поштујући све препоруке НИЈЗК-а и МЗ-а.

4. За обављање делатности јавних и приватних вртића на целој територији Републике Косова, захтева се оцена и надзор од стране општинских власти на основу „Приручника за заштиту од ширења COVID-19“, укључујући свакодневно мерење температуре деце и особља приликом уласка у објекте.

5. Обавезују се техничке медицинске екипе ГЦПМ-а (Главних центара породичне медицине), уз подршку Полиције Косова, да врше контролу путника који улазе на граничним прелазима: Мердаре, Врбница, Кула, Елез Хан, Јариње, Бела Земља и МАП „Адем Јасхари“, укључујући пре свега мерење температуре.

6. Општине се обавезују да у потпуности реактивирају њихове хитне општинске штабове за спречавање пандемије, да прате ситуацију, надгледају примену мера, надгледају ситуацију заражених COVID-ом-19 и остала питања, као и да координишу њихов рад са нивоом одговарајућег центра.

7. Хитни општински штабови за спречавање пандемије, дирекције за здравство и ГЦПМ-и се обавезују да до две недеље надгледају напредак здравља заражених особа и да свакодневно извештавају у РЦЈЗ-НИЈЗК о предузетим активностима о ситуацији на терену.

8. Особе са хроничним болестима, труднице и дојиље се ослобађају од појављивања на посао док се послодавци упућују да, колико је то могуће, створе услове за њихово ангажовање у раду од куће.

9. Особама старијим од 65. година дозвољено је да излазе из куће током периода 6:00 – 10:00 и 16:00 – 19:00, док ван овог периода имају право да излазе само ради хитних и здравствених потреба.

10. Обавезују се општине да пружају кућне здравствене услуге за хроничне болеснике.

11. Министарство рада и социјалне заштите, у складу са створеном ситуацијом и по препорукама НИЈЗК-а и МЗ-а, се упућује да ослободи све кориснике социјалних и пензијских шема и олакшица којима руководи МРСЗ од редовног доласка у дотичне канцеларије ради евидентирања како се захтева дотичним законима.

12. Забрањује се окупљање грађана више од 5 особа у јавним трговима, парковима јавним местима, уз изузетак случајева дозвољених овом одлуком.

13. Забрањују се сва јавна окупљања укључујући семинаре, радионице, свадбе и породична славља, верске церемоније и активности (осим уже породице), као и било какви други облици организовања, изузев случајева дозвољеним овом одлуком;

14. Забрањује се делатност јавних пијаца аутомобила и стоке на целој територији Републике Косова;

15. Клање животиња је дозвољено само у овлашћеним амбијентима за ову сврху.

16. Обавезују се све јавне и приватне институције да држе средства за дезинфекцију руке и маске за лице на приступачним местима при улазу у објекат, које се могу користити од радника институције и посетилаца.

17. Обавезују се све јавне и приватне институције да на улазу сваког објекта поставе видљиве знакове о начину понашања за заштиту од COVID-19 (укључујући и знак забране уласка у објекат без маски, обавезу поштовања удаљености итд.) у складу са “Приручником за заштиту од ширења COVID-19”.

18. Руководиоци јавних институција, приватних предузећа и свих других субјеката, дужни су да предузму строге мере како би спречили ширење инфекције унутар њихових институција, спроводећи континуирану дезинфекцију и предузимајући све неопходне мере, у складу са “Приручником за заштиту од ширења COVID-19”.

19. Студентски домови раде поштујући препоруке НИЈЗК-а, док студентска менза ради само за услугу „понеси са собом“.

20. Дозвољава се обављање делатности као по следећем (према НАЦЕ кодовима одређеним од стране КАРБ-а – Министарство Трговине и Индустрије) у целој територији Републике Косова, независно од категорисања општина према нивоу ризика.

20.1. Здравствени сектор,
20.2. Сектор безбедности и правосуђа,
20.3. Јавни сектор (централна и општинска администрација),
20.4. Сектор производње,
20.5. Сектор пољопривреде и сточарства,
20.6. Грађевински сектор,
20.7. Превоз робе,
20.8. Сектор прехрамбених производа,
20.9. Сектор услуга/дистрибуције,

Део II: СПЕЦИФИЧНЕ МЕРЕ ПРЕМА ОПШТИНАМА

21. Све општине се категоришу у три групе по степену ризика од ширења инфекције.

21.1. Општине са ниским ризиком – до 75 заражених особа на 100,000 становника унутар једне недеље (категоришу се зеленом бојом);
21.2. Општине са средњим ризиком – од 76-150 инфицираних особа на 100,000 становника унутар једне недеље (категоришу се жутом бојом);
21.3. Општине са високим ризиком – преко 150 инфицираних особа на 100,000 становника унутар једне недеље (категоришу се црвеном бојом);

22. Сваке недеље, НИЈЗК и МЗ објављују цифре инфицираних према општинама и врше категорисање општина према нивоу ризика описаног у горњој тачки.

23. Следеће мере важе за општине са ниским ризиком ширења инфекције (до 75 инфицираних општина на 100,0000 становника унутар недеље);

23.1. Економским операторима је дозвољено да раде од 05:00 до 20:00 часова, поштујући „Приручник за заштиту од ширења COVID-19“,
23.2. Јавном превозу је дозвољено да ради користећи до 50% капацитета, поштујући „Приручник за заштиту од ширења COVID-19“,
23.3. Таксистима је дозвољено да раде са по 1 путником позади (до три ако су чланови породице), поштујући “Приручник за заштиту од ширења вируса COVID-19”;
23.4. Трговинским центрима је дозвољено да раде од 05:00 до 20:00 часова, поштујући „Приручник за заштиту од ширења COVID-19“.
23.5. Делатност хотелијерства и гастрономије се забрањује после 20:00 часова, сем услуге “понеси са собом” и “наруџбе за доставу”.
23.6. Делимично се дозвољавају културне активности подређених институција МКОС-а и општина (позоришта, библиотека, филхармонија, галерија, ансамбала, балета, биоскопа, омладинских центара, културних центара у групама и слично), користећи само 30% простора/површине релевантних објеката, за све активности, (како у наступима тако и у вежбама), поштујући “Приручник за заштиту од ширења COVID-19”.
23.7. Дозвољавају се спортске активности у затвореним и отвореним просторима, тренинзи и такмичења се могу организовати у индивидуалним спортовима; током тренинга у затвореним просторима могу учествовати до 20 особа док током такмичења могу учествовати до 50 особа базирајући се на протокол и локална и међународна упутства као и оснивајући се на “Приручник за заштиту од ширења COVID-19.
23.8. Дозвољавају се теретане и затворени базени за појединачне рекреативне активности користећи само 40% простора/површина, поштујући „Приручник за заштиту од ширења COVID-19“.

24. Следеће мере важе само за општине са средњим ризиком ширења заразе (од 76 до 150 заражених особа на 100,000 становника унутар недеље:

24.1. Економским операторима је дозвољено да раде од 05:00 до 18:00, поштујући „Приручник за заштиту од ширења COVID-19“.
24.2. Услугама хотелијерства и гастрономије је дозвољено да раде од 05:00 до 18:00 часова, док после 18 раде само за услугу „понеси са собом“ и „наруџбе за доставу“, увек организујући рад према „Приручнику за заштиту од ширења COVID-19“;
24.3. Све јавне и приватне институције смањују њихово особље на основу спецификација које имају и имајући у виду специфична упутства за организовање рада у „Приручнику за заштиту од ширења COVID-19“;
24.4. Јавном превозу је дозвољено да ради са 50% капацитета, поштујући „Приручник за заштиту од ширења COVID-19“;
24.5. Таксистима је дозвољено да раде са по једним (1) путником позади или три (3) ако су чланови породице, поштујући „Приручник за заштиту од ширења COVID-19“;
24.6. Трговинским центрима је дозвољено да раде од 05:00 до 18:00 часова, поштујући „Приручник за заштиту од ширења COVID-19“;

24.7. Делимично су дозвољене културне активности подређених институција МКОС-а и општина (позоришта, библиотеке, филхармонија, галерије, ансамбли, балети, биоскопи, омладински центри, музеји, културни центри у групама и слично), користећи само 30% простора/површине дотичних објеката, за све активности, (како у наступима тако и у вежбама), поштујући “Приручник за заштиту од ширења COVID-19”.
24.8. Дозвољене су спортске активности у затвореним и отвореним просторима, тренинзи и такмичења се могу организовати у индивидуалним спортовима; током тренинга у затвореним просторима могу учествовати до 20 особа, док током такмичења могу учествовати до 50 особа, на основу протокола и домаћих и међународних упутстава као и на основу “Приручника за заштиту од ширења COVID-19.
24.9. Дозвољене су теретане и затворени базени за појединачне рекреативне активности користећи само 40% простора/површина, поштујући „Приручник за заштиту од ширења COVID-19“;

25. Следеће мере важе за општине са ниским ризиком ширења заразе (преко 150 заражених на 100,0000 становника унутар недеље);

25.1. Забрањује се кретање грађана ван њихових кућа/станова после 19:00 часова па до 05:00 часова, осим за хитне и здравствене потребе, искључујући из ове мере здравствено особље, особље безбедности, правосуђа и слично;
25.2. Забрањују се улази-излази грађана и аутомобила на територији дотичне општине од 19:00 па до 05:00 часова осим за:

25.2.1. Здравствено особље, особље безбедности, правосуђа и студенте;
25.2.2. Грађане са хитним потребама;
25.2.3. Операторе који врше јавни рад;

25.3. Забрањује се делатност гастрономије од 19:00 па до 05:00 часова.
25.4. Јавне и приватне институције раде само уз есенцијално особље, које се особље одређује одлуком сваке институције засебно;
25.5. Јавном превозу је дозвољено да ради са 50% капацитета, поштујући „Приручник за заштиту од ширења COVID-19;
25.6. Такси возилима је дозвољено да раде са само по једним (1) путником позади или три (3) ако су чланови породице.
25.7. Делимично су дозвољене културне активности подређених институција МКОС-а и општина (позоришта, библиотеке, филхармонија, галерије, ансамбли, балети, биоскопи, омладински центри, музеји, културни центри у групама и слично), користећи само 30% простора/површине дотичних објеката, за све активности, (како у наступима тако и у вежбама), поштујући “Приручник за заштиту од ширења COVID-19”.
25.8. Дозвољене су спортске активности у затвореним и отвореним просторима, тренинзи и такмичења се могу организовати у индивидуалним спортовима; током тренинга у затвореним просторима могу учествовати до 20 особа, док током такмичења могу учествовати до 50 особа, на основу протокола и домаћих и међународних упутстава као и на основу “Приручника за заштиту од ширења COVID-19.
25.9. Дозвољене су теретане и затворени базени за појединачне рекреативне активности користећи само 40% простора/површина, поштујући „Приручник за заштиту од ширења COVID-19“;

III. део: ОБАВЕЗЕ ИНСТИТУЦИЈА ЗА ПРИМЕНУ МЕРА

26. Обавезује се министар здравља, да на основу Закона бр. 07/Л-006 о спречавању и сузбијању пандемије COVID-19 на територији Реублике Косово, донесе оперативне одлуке у зависности од епидемиолошке ситуације и препорука НИЈЗ-а;

27. Обавезује се Полиција Косова и одговорни инспекторати да надгледају примену мера и осталих одлука о примени Закона Бр. 07/Л-006 о спречавању и сузбијању пандемије COVID-19 на територији Републике Косово;

28. За прекршиоце мера, надлежни органи се обавезују да изричу казнене мере у складу са Законом бр. 07/Л-006 о спречавање и сузбијању пандемије COVID-19 на територији Републике Косово;

29. Ова одлука ће се оценити након две недеље, у зависности од епидемиолошке ситуације у земљи и важи до следеће одлуке.

30. Укида се Одлука Владе бр. 01/39, од 01.11.2020. године.

31. Одлука ступа на снагу у петак, 13.11.2020. године у 18:00 часова.