USAID i opština Gračanica: Legalizacija građevina bez dozvole

Pratite nas uživo na našoj Facebook stranici kako biste bili detaljnije informisani o procesu legalizacije građevina bez dozvole.

Pratite nas uživo na našoj Facebook stranici kako biste bili detaljnije informisani o procesu legalizacije građevina bez dozvole. Tokom konferencije saznaćete više o pojednostavljenom procesu legalizacije građevina bez dozvole u opštini Gračanica.

O procesu legalizacije će govoriti:

Mirjana Stanojević – direktor Odeljenja urbanizma, planiranja i zaštite životne sredine, opština Gračanica

Nataša Dimitrijević – službenik za legalizaciju, arhitekta, Odeljenje urbanizma, opština Gračanica

Nebojša Perić – direktor Odeljenja katastra, opština Gračanica

Nikola Marinković – službenik za legalizaciju, pravnik, odeljenje katastra, opština Gračanica

Projekat USAID-a, pod nazivom „Motivaciona kampanja za legalizaciju nelegalno izgradjenih objekata“ sprovodi Kanun iz Prištine, a konferencija se održava sutra, 10.12.2020. godine, u 14 časova, u hotelu Ulpijana u Gračanici.