Bolnica u Gračanici – ni na nebu ni na zemlji

Više od dve decenije, meštani opštine Gračanica se leče u improvizovanim objektima i kontejnerima.

Više od dve decenije, meštani opštine Gračanica se leče u improvizovanim objektima i kontejnerima. Zgrada bolnice koja je započeta 2010. godine, nikada nije završena, a nova, koja je najavljena 2018., nije započeta.