Нове мере Владе Косова ступају на снагу данас

Фото В. ЋУП; ГрачаницаОнлајн

На захтев премијера Авдулаха Хотија, на 51. Седници Владе, одржаној јуче, донете су нове мере у циљу спречавања ширења корона вируса. Саопштење и одлуке преносимо у целости, нелекторисано.

Уласци страних и домаћих грађана на Косову
 1. Страни грађани који улазе на Косово, укључујући оне са дозволама за привремени или стални боравак на Косову, који долазе из земаља са високим ризиком према званичној листи ЕЦДЦ, морају да имају негативан РТ-ПЦР тест за COVID- 19 урађен у последња 72 сата.
 2. Изузетак од тачке 1 горе чине:

2.1.   Ако страни држављанин уђе на Косову преко аеродрома или преко копнених граничних тачака и напусти Косово у року од 3 сата преко аеродром или копнене граничне тачке, под условом да на улазу потпише изјаву да ће напустити Косово у року од 3 сата;

2.2.   Страни држављани који раде као професионални превозници (возачи), под условом да се придржавају међународног транспортног протокола за заштиту од COVID-19;

2.3.   Страни држављани који пролазе кроз Косово организованим превозом аутобусом или редовном међународном транзитном линијом, под условом да се потпише изјава да ће напустити територију Косова у року од 5 сати;

2.4.   Стране дипломате акредитоване на Косову и њихове породице;

 1. Сви грађани Косова (укључујући оне који бораве у другој земљи), по уласку на Косову морају да предоче потврду за негативни РТ-ПЦР тест урађен најкасније 72 сата пре уласка на Косову, у супротном морају де се самоизују на 7 дана.
 2. Изузетак од тачке 3 горе чине грађани Косова (укључујући оне који бораве у другој земљи) који су напустили Косово у последња 24 сата.
 3. Општине су дужне да обезбеде техничке медицинске тимове ГЦПМ-а (главних центара породичне медицине), уз подршку Полиције Косова, за контролу путника који улазе на граничне прелазе: Мердаре, Врбница, Кула, Елез Хан, Јариње, Бела Земља и МАП „Адем Јасхари“, укључујући пре свега мерење температуре.
Организовање рада јавних институција и приватних организација/пословања
 1. Јавне институције и приватне организације/пословања без изузетка дужни су да свакодневно прате здравствено стање особља у складу са „Приручником за заштиту од ширења COVID-19“, укључујући обавезно мерење температуре за све приликом уласка у просторије.
 2. Све док то не утиче на обављање услуга и задатака институција, јавним институцијама је наложено да раде само са кључним особљем.
 3. Запослени са хроничним болестима (у складу са званичним циркуларом издатом од Министарства здравља припремљеним у ову сврху), труднице и дојиље изузете су од појављивања на послу, како у јавним, тако и у приватним институцијама, док су послодавци упућени, за онолико колико је могуће, да створе услове за њихово ангажовање на послу од куће.
 4. Јавне и приватне институције дужне су да на приступачним местима на улазу у објекат држе дезинфекциона средства за руке и маске, која могу да користе запослени институција и посетиоци.
 5. Јавне и приватне институције дужне су да поставе видљиве знакове правила понашања за заштиту од COVID-19 на улазу сваког објекта (укључујући знак који забрањује улазак у објекат без маски, поштовање растојања итд.) У складу са „Приручником за заштиту од ширења COVID-19“.
 6. Руководиоци јавних институција, приватних предузећа и било ког другог субјекта, дужни су да предузму строге мере за спречавање ширења заразе унутар својих институција, спроводећи континуирану дезинфекцију и предузимајући све неопходне мере у складу са „Приручником за заштиту од ширења COVID-19 “.
 7. Свим јавним институцијама (централним и локалним), као и организацијама, пословањима и приватним субјектима без изузетка, забрањено је организовање било каквих свечаних церемонија за крај године.Организовање образовног процеса
 8. Образовни процес у предуниверзитетским институцијама, јавним и приватним, за друго полу-годиште почиње 18. јануара 2021. године и организује се према плану Министарства образовања и науке.
 9. Образовни процес у свим високошколским институцијама, јавним и приватним, организује се према наставном програму одговарајућих институција у онлајн облику, осим испита, практичног и лабораторијског рада који морају бити организовани у складу са препорукама НИЈЗК и МЗ.
 10. Делатност јавних и приватних обданишта наставља се према процени и надзору општинских власти, на основу „Приручника за заштиту од ширења COVID-19“, укључујући свакодневно мерење температуре деце и особља приликом уласка у објекте.
 11. Домови и мензе раде у складу са Приручником за заштиту од ширење COVID-19.
 12. Свим образовним институцијама на свим нивоима образовања, јавним и приватним, забрањено је организовање ван-наставних активности, као што су екскурзије, групни излети, разне забаве наставног особља и ученика-студената и слично.
Организовање општинских хитних штабова и општинских здравствених служби
 1. Од општина се захтева да имају потпуно активиран општински хитни штаб за надгледање спровођење мера, здравствено стање грађана заражених COVID-19 и друга питања, као и да се координирају са релевантним централним нивоом.
 2. Општински хитни штабови, дирекција здравља и ГЦПМ дужни су да надгледају и пружају потребне здравствене услуге најмање две недеље за особе заражене COVID-19 и свакодневно ће извештавати РЦЈЗ-НИЈЗК.
 3. Општине су дужне да пружају кућне здравствене услуге за све хроничне болеснике и за особе старије од 65 година.
 4. Од општина се захтева да, у сарадњи са Полицијом Косова, обезбеде техничке медицинске тимове за обављање рутинских прегледа страних и локалних грађана који улазе на територију Косова, како је наведено у тачки 4 горе у овој одлуци.
Мере за особе старије од 65 година
 1. Особама старијим од 65. година дозвољено је да излазе из куће током распореда 6:00 – 10:00 и 16:00 – 19:00 часова, док ван овог распореда имају право да излазе само ради хитних и здравствених потреба доказујући релевантним документом потребу изласка ван овог распореда надлежном контролном органу.
 2. Министарство рада и социјалне заштите, у складу са створеном ситуацијом и по препорукама НИЈЗК-а и МЗ-а, се упућује да ослободи све кориснике социјалних и пензијских шема и олакшица којима руководи МРСЗ од редовног доласка у дотичне канцеларије ради евидентирања како се захтева релевантним законима.
 3. Грађанима који бораве у старачким домовима ГМПЦ-и пружају све здравствене, социјалне услуге и редовне здравствене прегледе.
Мере за јавне активности
 1. Забрањује се окупљање грађана више од 4 особа у јавним трговима, парковима, јавним местима, зимским и сличним рекреативним центрима осим у случајевима дозвољеним овом одлуком.
 2. Забрањују се сва јавна окупљања на јавним просторима свих облика, осим у случајевима дозвољеним овом одлуком.
 3. Забрањују се семинари и радионице свих јавних и приватних институција.
 4. Забрањује се организовање свадби и породичних славља.
 5. Забрањују се верске церемоније и делатности, осим уз учешће уже породице.
 6. Изузеци од тачке 29 горе су посебне верске церемоније које се организују уз посебно одобрење Министарства здравства на основу препорука НИЈЗ-а.
Мере за пословне активности
 1. Забрањује се делатност јавних пијаца аутомобила и стоке.
 2. Клање животиња је дозвољено само у овлашћеним просторима за ову сврху.
 3. Дозвољава се обављање следећих делатности (према НАЦЕ кодовима одређеним од стране КАРБ-а – Министарство трговине и индустрије):

33.1.   Здравствени сектор,

33.2.   Сектор безбедности и правосуђа,

33.3.   Јавни сектор (централна и општинска администрација),

33.4.   Сектор производње,

33.5.   Сектор пољопривреде и сточарства,

33.6.   Грађевински сектор,

33.7.   Превоз робе,

33.8.   Сектор прехрамбених производа,

33.9.   Сектор услуга/дистрибуције

II. СПЕЦИФИЧНЕ МЕРЕ ПРЕМА ОПШТИНАМА
 1. Општине се категоришу у три групе на основу ризика од ширења инфекције:

34.1.   Општине са ниским ризиком – до 75 заражених особа на 100,000 становника унутар једне  недеље (категоришу се зеленом бојом)34.2. Општине са средњим ризиком – од 76-150 заражених особа на 100,000 становника унутар једне недеље (категоришу се жутом бојом),

34.3.   Општине са високим ризиком – преко 150 заражених особа на 100,000 становника унутар једне недеље (категоришу се црвеном бојом).

 1. Сваке недеље, сваког петка, НИЈЗ и МЗ објављују цифре заражених према општинама и врше категоризацију општина према нивоу ризика описаног у горњој тачки.
 2. Мере за општине са ниским ризиком (до 75заражених особа на 100,000 становника унутар једне недеље):

36.1.   Економским операторима је дозвољено да раде од 05:00 до 20:00 часова,

36.2.   Трговинским центрима је дозвољено да раде од 05:00 до 20:00 часова,

36.3.   Угоститељским и гастрономским делатностима дозвољено је да раде од 05:00-20:00 часова, док после 20:00 часова раде са услугом “понеси са собом” и “наруџбе за доставу”,

36.4.   Јавном превозу је дозвољено да ради користећи до 50% капацитета, поштујући „Приручник за заштиту од ширења COVID-19“36.5. Таксистима је дозвољено да раде са по једним (1) путником позади или до три (3) ако су чланови породице), поштујући “Приручник за заштиту од ширења вируса COVID-19”,

36.6.   Институцијама подређеним МКОС-у и општинама (као што су позоришта, библиотеке, филхармонија, галерије, ансамбли, балети, биоскопи, омладински центри, музеји, културни центри у групама и слично), дозвољено је да раде само до 20:00 часова користећи до 30% простора/површине дотичних објеката, за све активности (како у наступима тако и у вежбама), поштујући “Приручник за заштиту од ширења COVID-19”,

36.7.   Дозвољене су спортске активности у затвореним и отвореним просторима, где током вежбања у затвореним просторима могу учествовати до 20 особа, док током такмичења могу учествовати до 50 особа, на основу протокола и домаћих и међународних упутстава као и на основу “Приручника за заштиту од ширења COVID-19”,

36.8.   Дозвољене су теретане и затворени базени за појединачне рекреативне активности користећи само 40% простора/површина, поштујући „Приручник за заштиту од ширења COVID-19“,

36.9.   Без обзира на тачке 36.6, 36.7 и 36.8 горе, Министарство здравства је овлашц́ено да доноси оперативне одлуке на основу препорука НИЈЗ-а за забрану ових активности.

 1. Мере за општине са средњим ризиком (од 76-150 заражених особа на 100,000 становника унутар једне недеље):

37.1.   Економским операторима је дозвољено да раде од 05:00-20:00.

37.2.   Трговинским центрима је дозвољено да раде од 05:00-20:00.

37.3.   Угоститељским и гастрономским делатностима дозвољено је да раде од 05:00 до 20:00 часова, док после 20:00 часова раде са услугом “понеси са собом” и “наруџбе за доставу”.

37.4.   Свим јавним и приватним институцијама саветује се да смање број запослених на основу њихових специфичности и „Приручника за заштиту од ширења COVID-19“;

37.5.   Јавном превозу је дозвољено да ради са 50% капацитета, поштујући „Приручник за заштиту од ширења COVID-19“;

37.6.   Таксистима је дозвољено да раде са по једним (1) путником позади или три (3) ако су чланови породице, поштујући „Приручник за заштиту од ширења COVID-19“;

37.7.   Институцијама подређеним МКОС-у и општинама (као што су позоришта, библиотеке, филхармонија, галерије, ансамбли, балети, биоскопи, омладински центри, музеји, културни центри у групама и слично), дозвољено је да раде само до 20:00 часова користећи до 30% простора/површине дотичних објеката, за све активности (како у наступима тако и вежбама), поштујући “Приручник за заштиту од ширења COVID-19”,

37.8.   Дозвољене су спортске активности у затвореним и отвореним просторима, где током тренинга у затвореним просторима могу учествовати до 20 особа, док током такмичења могу учествовати до 50 особа, на основу домаћих и међународних протокола и на основу “Приручника за заштиту од ширења COVID-19,

37.9.   Дозвољене су теретане и затворени базени за појединачне рекреативне активности користећи само 40% простора/површина, поштујући „Приручник за заштиту од ширења COVID-19“.

37.10.  Без обзира на тачке 37.7, 37.8 и 37.9 горе, Министарство здравства је овлашц́ено да доноси оперативне одлуке на основу препорука НИЈЗ-а за забрану ових активности.

 1. Мере за општине са високим ризиком (преко 150 инфицираних особа на 100,000 становника унутар једне недеље:

38.1.   Забрањује се кретање грађана ван њихових кућа/станова од 20:00 часова до  05:00 часова, осим за хитне и здравствене потребе документоване на одговарајући начин, искључујући из ове мере здравствено особље, особље безбедности, правосуђа и слично, и радници економских оператера којима се пружају посебне дозволе за промет;

38.2.   Забрањују се улази-излази грађана и аутомобила на територији дотичне општине од 20:00 па до 05:00 часова, осим за:

38.2.1.   Здравствено особље, особље безбедности, правосуђа и слично,

38.2.2.   Грађане за медицинске потребе, производњу, снабдевање и продају основних добара (храна, лекови за људе и животиње и живине),

38.2.3.   Економске оператере и транспорт робе/услуга како би се осигурало функционисање ланца снабдевања,

38.2.4.   Грађевинске компаније,

38.2.5.   Оператери који изводе јавне радове.

38.3.   Економским оператерима је дозвољен рад од 05:00-20:00.

38.4.   Трговинским центрима је дозвољен рад од 05:00-20:00.

38.5.    Угоститељским и гастрономским службама дозвољено је да раде од 05: 00-20: 00 часова, док после 20:00 раде само уз услугу „наруџбе за доставу“.

38.6.   Јавне и приватне институције обавезне су да раде само са основним особљем, које се особље одређује одлуком сваке институције посебно;

38.7.   Јавном превозу је дозвољено да ради са 50% капацитета, поштујући „Приручник за заштиту од ширења COVID-19”;

38.8.   Таксистима је дозвољено да раде са по једним (1) путником позади или три (3) ако су чланови породице, поштујући „Приручник за заштиту од ширења COVID-19”;

38.9.   Подређеним институцијама МКОС-а и општинама (попут позоришта, библиотека, филхармоније, галерија, ансамбала, балета, биоскопа, омладинских центара, музеја, културних центара у групама и слично), дозвољено је да раде само до 20:00 часова користец́и до 30% простора/површина одговарајуц́их објеката за све активности (како у наступима тако и у вежбама), поштујуц́и „Приручник за заштиту од ширења COVID-19“,

38.10.   Дозвољене су спортске активности у затвореним и отвореним просторима, где током тренинга у затвореним просторима могу учествовати до 20 особа, док током такмичења могу учествовати до 50 особа, на основу протокола и домаћих и међународних упутстава као и на основу “Приручника за заштиту од ширења COVID-19”,

38.11.  Дозвољене су теретане и затворени базени за појединачне рекреативне активности користећи само 40% простора/површина, поштујући „Приручник за заштиту од ширења COVID-19”.

38.12.  Без обзира на тачке 38.9, 38.10 и 38.11 изнад, обавезује се Министарство здравља да издаје оперативне одлуке на основу препорука НИЈЗ-а за забрану ових активности.

III. ОБАВЕЗЕ ИНСТИТУЦИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА
 1. Обавезује се Министар здравља да у случају потребе изда упутства за разјашњење тачака ове одлуке.
 2. Обавезује се министар здравља, АХВК и Полиција Косова, да у сарадњи са општинским штабовима за ванредне ситуације, надгледају спровођење ове одлуке и доставе Канцеларији премијера недељни извештај (сваког петка до 16:00 часова).
 3. Обавезује се Министар здравља, УБКСК и НИЈЗ да доставе Канцеларији премијера недељни извештај (сваког петка до 16:00 часова) о спровођењу мера, стању у здравственим установама, епидемиолошкој ситуацији и прогнозама за наредне две недеље.
 4. Обавезује се Министар здравља да на основу Закона о спречавању и сузбијању пандемије COVID-19, да изда оперативне одлуке у зависности од епидемиолошке ситуације и препорука НИЈЗ-а.
 5. Обавезује се Полиција Косова и одговорни инспекторати да надгледају спровођење мера и осталих одлука о примени Закона о спречавању и сузбијању пандемије COVID-19 на територији Републике Косово.
 6. За прекршиоце мера, надлежни органи се обавезују да изричу казнене мере у складу са Законом о спречавању и сузбијању пандемије COVID-19 на територији Републике Косово и са другим важећим законима.
 7. Једини ауторитет који може да протумачи ову одлуку је Министарство здравства, док било која друга институција може пружити појашњења одговарајуц́им групама погођеним овом одлуком тек након одобрења тог појашњења од стране Министарства здравства.
 8. Министарство здравства је дужно да на својој званичној веб страници објави Окружницу у вези са хроничним болестима, за коју су особе према тачки 8 ове одлуке изузете од пријављивања на посао
 9. Укида се Одлука владе бр.01/42 од 11.11.2020. године
 10. Одлука ступа на снагу 23.12.2020.године,у 05:00 часова и важи до доношења друге одлуке.