Kategorizacija po opštinama ponovo bez prevoda na srpski jezik, Gračanica u žutoj zoni

Фото В. ЋУП; ГрачаницаОнлајн

Фото В. ЋУП; ГрачаницаОнлајн


Opština Gračanica je posle današnje kategorizacije opština, u zavisnosti od broja zaraženih korona virusom na 100.000 stanovnika u toku nedelje,

Opština Gračanica je posle današnje kategorizacije opština, u zavisnosti od broja zaraženih korona virusom na 100.000 stanovnika u toku nedelje, u žutoj zoni, zoni sa srednjim stepenom rizika. Na sajtu Ministarstva zdravlja, kategorizacija je ponovo objavljena samo na albanskom jeziku.

U crvenoj zoni su: Severna Mitrovica, Zvečan, Priština, Kosovo Polje, Podujevo, Južna Mitrovica i Gnjilane.

U žutoj zoni su: Gračanica, Suva Reka, Lipljan, Obilić, Mališevo, Junik, Vučitrn, Klina, Štimlje, Prizren, Peć, Đakovica, Kamenica i Uroševac, dok je 17 preostalih opština u zelenoj zoni, a to su: Leposavić, Zubin Potok, Dečane, Vitina, Orahovac, Dragaš, Glogovac, Istok, Srbica, Kačanik, Klokot, Mamuša, Novo Brdo, Đeneral Janković, Parteš, Ranilug i Štrpce.

A.Ć.