Bivši komandant OVK Pjeter Šalja negirao optužbe pred sudom u Hagu

ФОТО: Специјализована већа/printscreen

ФОТО: Специјализована већа/printscreen

Bivši komandant OVK Pjeter Šalja koji je optužen za ratne zločine protiv civilnog stanovništva na Kosovu, izjasnio se da nije kriv

Bivši komandant OVK Pjeter Šalja koji je optužen za ratne zločine protiv civilnog stanovništva na Kosovu, izjasnio se da nije kriv za zločine koji mu se stvljaju na teret.

„Ne osećam se krivim za bilo kakve zločine, osim što sam branio otadžbinu i prijatelje“, rekao je Šalja i stakao da razume optužbe koje mu se stavljaju na teret, ali “da ih smatra smešnim”.

Pjeter Šalja je uhapšen na osnovu naloga za hapšenje i dovođenje koje je izdalo Specijalizovano veća Kosova 16. marta 2021.

Sudija za prethodni postupak, Nikola Giju, potvrdio je optužnicu protiv Šalje 12. juna 2020. godine.

U potvrđenoj optužnici navodi se da se Šalja tereti po raznim oblicima individualne krivične odgovornosti “za ratne zločine proizvoljnog lišavanja slobode, surovog postupanja, mučenja i ubistva koji su izvršeni u kontekstu nemeđunarodnog oružanog sukoba na Kosovu i u vezi sa tim sukobom”.

Krivična dela za koja je optužen Šalja, učinjena su otprilike u vremesnkom periodu od 17. maja 1999. i 5. juna 1999. nad licima zatvorenim u Kukešu (Albanija), u fabrici metala koju je, prema optužnici, koristila Oslobodilačka vojska Kosova.

Milena Maksimović