НВО „ЦПТ“ расписује конкурс за стажирање дипломаца из мањинских заједница

Невладина организација „Центар за мир и толеранцију“ из Грачанице, уз подршку амбасаде Немачке у Приштини, објављује конкурс за нови циклус програма “Унапређење укључивања дипломаца из невећинских заједница у администрацију централног и локалног нивоа на Косову“, за дипломиране студенте не већинских заједница општина: Грачаница, Ранилуг, Партеш, Ново Брдо, Клокот, Штрпце, Северна Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић.

Општи услови за пријављивање на конкурс:

да буду дипломирани студенти академских или специјалистичких студија,
да нису старији од 35 година,
да поседују важећу косовску личну карту,
да нису у радном односу.

Неопходни документи за пријаву на конкурс

  1. Е – формулар за пријаву;
  2. Скенирана фотокопија важеће косовске личне карте / пасоша;
  3. Скенирана фотокопија дипломе;
  4. Скенирано мотивационо писмо (у којем кандидат објашњава зашто жели да се пријави на конкурс и због чега сматра да је он најбољи кандидат за овај програм), не дуже од једне стране А4.
  5. Скенирани докази о похађању курсева и тренинга (ако их има);
  6. Скенирана писмена препорука од особе која вас познаје а са којом нисте у сродству и која није у сукобу интереса у вези са овим Програмом.

Сва неопходна документа се подносе искључиво у електронској форми. Непотпуна документација и неблаговремено достављена документација неће бити разматрана.

Циљ пројекта је да унапреди вештине дипломаца из српске и осталих невећинских заједница, оспособљавајући их да као јавни службеници стручно и ефикасно функционишу у јединицама локалних самоуправаили институцијама централних власти.

Стажисти ће за време трајања стажирања примати надокнаду од 150 еура, где ће се исплата вршити у еврима и искључиво путем банкарске трансакције, а по завшетку, сви кандидати ће добити сертифкат.

Комисија састављена од представника Општина и НВО „ЦПТ“ ће одабрати до 75 дипломираних студената из редова невећинских заједница који ће бити део програма стажирања у јавним институцијама на централном и локалном нивоу. Процес одабира кандидата ће бити транспарентан и отворен за јавност, док ће на интервјуе бити позвани само кадидати који испуњавају све услове конкурса. Предност при одабиру ће имати дипломирани студенти академских студија који су стекли више степене академског образовања. Најмање 20% примљених стажиста ће бити припадници других невећинских заједница у Општинама у којима се пројекат спроводи.

У зависности од ситуације са пандемијом, постоји могућност да ће кандидати који су ушли у ужи круг приступити полагању писмених тестова и бити интервјуисани путем Skype-а, Viber-а или било које онлајн платформе коју кандидат поседује. „ЦПТ“ ће деловати у складу са свим безбедносним препорукама надлежних здравствених органа, тако да ће не само поступак селекције и тестирања, већ и комплетан Програм бити усклађен са тренутном здравственом ситуацијом уз потпуну примену и поштовање свих неопходних прописаних заштитних мера.

Е – формулар за пријаву се може наћи на веб сајтовима Општина, као и на веб сајту www.ngocpt.org. Рок за пријаву почиње од датума објављивања, 06.04.2021. и трајаће 24 дана, до 30.04.2021 до 16 часова. Заинтересовани кандидати могу да пошаљу своја документа на искључиво на е-маил адресу cpt.staziranje@gmail.com са назнаком „ПРИЈАВА ЗА СТАЖИРАЊЕ“.

Напомена: Обавезно доставити број телефона кандидата, ради брже комуникације у вези са онлајн тестовима и интервјуима.