Opština Gračanica i „Ekologija“ potpisali sporazum za uklanjanje divljih deponija

Predsednik opštine Gračanica Srđan Popović i direktor JKP „Ekologija“ Dejan Dimitrijević, potpisali su danas sporazume

Predsednik opštine Gračanica Srđan Popović i direktor JKP „Ekologija“ Dejan Dimitrijević, potpisali su danas sporazume koji će doprineti efikasnijem i bržem uklanjanju divljih deponija na teritoriji opštine Gračanica. Građanima su uputili apel da smeće ne bacaju na mestima koja za to nisu predviđena, saopštila je opštinska Informativna služba.

„S obzirom da je na teritoriji lokalne samouprave registrovan veći broj divljih deponija, predstavnici opštine Gračanica i JKP „Ekologija“ potpisali su dokumenta kojim su definisane obaveze u cilju njihovog bržeg i efikasnijeg uklanjanja. Predsednik oštine Gračanica Srđan Popović i direktor JKP „Ekologija“ Dejan Dimitrijević prvo su potpisali aneks ugovora o pružanju usluga, kojim je ta kompanija preuzela obavezu uklanjanja divljih deponija male i srednje veličine, a potom i sporazum o zajedničkom sufinansiranju projekta „Nabavka kamiona za odvoženje otpada“. Ovim sporazumima dodatno će se unaprediti saradnja između Opštine Gračanica i JKP „Ekologija“, ali i obezbediti uslovi za uredno, kvalitetno i zadovoljavajuće pružanje komunalnih usluga građanima opštine, sa posebnim osvrtom na zaštitu životne sredine“, kaže se u saopštenju kojim se pozivaju građani, kako je rečeno, na društveno odgovorno ponašanje, da smeće odlažu u kante i kontejnere i na taj način pomognu u očuvanju čistoće i javne higijene.